ΕΠΣ Θράκης: Στις 15 Οκτωβρίου η ετήσια Γενική Συνέλευση

ΕΠΣ Θράκης: Στις 15 Οκτωβρίου η ετήσια Γενική Συνέλευση

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης.

Η ανακοίνωση, αναφέρει:

«ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928
ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
Παπαφλέσσα 8 Fax 2531022058 Τηλ: 2531033755
Κομοτηνή: 5/10/2021.
ΠΡΟΣ: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Θα πραγματοποιηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρ/Σ 19:30 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Με βάση το καταστατικό της ΕΠΟ, ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ ,τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , τις διατάξεις του Ν. 4726/20 έχουν ως εξής:
1) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2) ορισμός δύο (2) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.
3) Ομιλία του προέδρου της ΕΠΣ Θράκης κ. Γαβριηλίδη Δαμιανού
4 Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού 2020
5) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
6) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2020
7) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
8)Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2020
9) Προϋπολογισμός έτους 2022
10) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022
11) Άλλα θέματα
12)Εισδοχή νέου μέλους

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 20.30, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.
Β) Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του.

Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, δηλαδή μέχρι την 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και μέχρι την 14:30 μ.μ.Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ. Αποστέλλεται σε κάθε σωματείο- μέλος της Ε.Π.Σ. το σχέδιο του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου- εξουσιοδότησης που πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση για τη συμμετοχή του σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό