Έρχεται  η επιδότηση για τους νέους χώρους φροντίδας παιδιών σε επιχειρήσεις

Έρχεται η επιδότηση για τους νέους χώρους φροντίδας παιδιών σε επιχειρήσεις

Συσκέψεις επί συσκέψεων στο υπουργείο Οικογένειας για το πρόγραμμα δημιουργίας 120 χώρων φροντίδας βρεφών σε επιχειρήσεις.

Έχουν ήδη υποβληθεί οι αιτήσεις συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αξιολογούνται με χρονική προτεραιότητα.

Κατά τη διαδικασία αυτή, διενεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόμιμης και εμπρόθεσμης αίτησης, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους.Πηγή

Η αξιολόγηση έχει δύο στάδια:

α) Τυπικός έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών: εάν διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η Επιτροπή μπορεί να δώσει στον αιτούντα προθεσμία για την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας ή σε περίπτωση μη πληρότητας των δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται.

β) Αξιολόγηση της πρότασης διαμόρφωσης, εξοπλισμού και στελέχωσης του χώρου φύλαξης: Περιλαμβάνει έλεγχο ουσιαστικής πλήρωσης των απαιτήσεων της Δράσης βάσει των δικαιολογητικών του παραρτήματος II της παρούσας.

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, με χρονική προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας της αίτησης συμμετοχής στη δράση , έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η υπουργός Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη έχει τονίσει ότι «θα προωθήσουμε αποτελεσματικές πολιτικές, που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία οικογένειας, στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση και εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων.

Είναι πολύ σημαντικό ακόμα να αναφερθεί ότι θα εκπονήσουμε μια ένα Εθνικό Σχέδιο για τη Δημογραφία και την Οικογένεια, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με την ενεργό συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Θα προχωρήσουμε σε μια δυναμική δημογραφική πολιτική, πάντα με απόλυτη επίγνωση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας».

Αντικείμενο του προγράμματος -που έχει προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων- είναι η επιδότηση επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 υπαλλήλους (μεσαίες) και περισσότερους από 250 υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις ενισχύονται για τη διαμόρφωση των χώρων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δυο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δυο έτη λειτουργίας των χώρων.

Η λειτουργία των χώρων φροντίδας μετά το πέρας της χρηματοδότησης θα πρέπει να διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της χρηματοδότησης, δηλαδή για τέσσερα χρόνια.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολικά το 50% των δαπανών για την διαμόρφωση των χώρων και το υπόλοιπο 50% με την έναρξη λειτουργίας των χώρων. Στη συνέχεια κάθε έτος θα λαμβάνουν την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας.

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 150.000 ευρώ περίπου για καθεμία από τις μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους που θα ενταχθούν στα πρόγραμμα και στις 107.000 ευρώ περίπου για καθεμία από τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζομένους.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο κύκλους εφαρμογής με τον πρώτο κύκλο να ξεκινάει τώρα (με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις), και τον δεύτερο κύκλο να «ανοίγει» αργότερα εντός του έτους.

Εκτιμάται ότι συνολικά θα ενταχθούν 120 επιχειρήσεις, 70 μεγάλες και 50 μεσαίες και στους χώρους που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενηθούν περίπου 2.500 βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.

Στόχος είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσω της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και της δημιουργίας φιλικότερων για τους νέους γονείς -και ιδίως για τις γυναίκες- εργασιακών χώρων.

Οι χώροι φροντίδας βρεφών μέσα στις επιχειρήσεις είναι μια πρακτική διαδεδομένη στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες που ενισχύει την ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας και στη οικογένεια και συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομένων γονέων και των παιδιών τους.

Πηγή: dnews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό