Έρχονται 7 προκηρύξεις με 502 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Έρχονται 7 προκηρύξεις με 502 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Επτά μεγάλες προκηρύξεις με συνολικά 504 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ βρίσκονται σε επεξεργασία από το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής πρόκειται για:

•Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης 3Κ/2022 για την πλήρωση εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία), για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΑΠΘ, για την πλήρωση ογδόντα δύο (82) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Υ.ΠΑΙ.Θ), για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ΑΣΚΤ, για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΕΜΠ, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Χαροκόπειο Παν/μιο, για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ΔΠΘ, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πάντειο Παν/μιο.

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης 4Κ/2022 για την πλήρωση εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ΕΛΣΤΑΤ και για την πλήρωση τεσσάρων (5) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης 5Κ/2022 για την πλήρωση εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση πενήντα δύο (52) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» και για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ΜΤΠΥ, για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΝΑΤ , για την πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΠΕΚΑ, για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ και για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΕΚΚΑ (άρθρο 28 του ν. 4765/2021).

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση εκατόν είκοσι οκτώ (128) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (άρθρο 28 του ν. 4765/2021).

• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, για την πλήρωση εξήντα τεσσάρων (64) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Σερρών (άρθρο 28 του ν. 4765/2021).

aftodioikisi.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό