«Έβαλαν μυαλό» ΔΕΔΑ-ΥΠΕΝ: με συμβολή του ΕΣΠΑ η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου – προχωρά ο διαγωνισμός σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

«Έβαλαν μυαλό» ΔΕΔΑ-ΥΠΕΝ: με συμβολή του ΕΣΠΑ η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου – προχωρά ο διαγωνισμός σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Φαίνεται ότι έβαλαν μυαλό στην ΔΕΔΑ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ) και θυμήθηκαν τη συμβολή της ΕΕ στις προγραμματιζόμενες επενδύσεις, μετά από τον δημόσιο έλεγχο που ασκήθηκε σε όσα λέγονταν από πλευράς της εταιρείας και του εποπτεύοντος ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέδειξε τον Σεπτέμβριο η EURACTIV.gr, οι συνεργαζόμενες (στα πλαίσια του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας») εφημερίδες της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και οι συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, η ΔΕΔΑ και το ΥΠΕΝ συστηματικά «ξεχνούσαν» να αναφέρουν τη χρηματοδοτική συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου σε νέες περιοχές και πόλεις της χώρας. Αφορμή για τις αποκαλύψεις και την κριτική υπήρξε η ανακοίνωση από ΥΠΕΝ και ΔΕΔΑ του έργου της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το ρεπορτάζ της EURACTIV.gr κατέγραφε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς ξέχασαν να αναφέρουν ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, δηλαδή από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που δίνει τους πόρους στην Ελλάδα.

Σημειώναμε επίσης ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί (τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013) επιβάλλουν σε κάθε ενέργεια δημοσιότητας, δημοσιοποίησης κλπ να αναφέρεται η χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ, πράγμα που τόσο η ΔΕΔΑ όσο και το ΥΠΕΝ δεν πράττουν συστηματικά (καθώς υπήρχαν τουλάχιστον δύο επίσημες ανακοινώσεις όπου παραλείπεται αυτή η αναφορά). Όπως σημειώναμε χαρακτηριστικά, πέρα από ζητήματα νομιμότητας των δαπανών, που άλλοι έχουν δουλειά να κρίνουν, εντυπωσιάζει η πολιτική επιλογή της «παράταξης των ευρωπαϊκών επιλογών», στελέχη της οποίας διοικούν τόσο στο ΥΠΕΝ όσο και στη ΔΕΔΑ, να αποσιωπήσουν την ευρωπαϊκή συμβολή σε ένα μεγάλο, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, project που αλλάζει τη ζωή των πολιτών.

Προφανώς η εκτεταμένη δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα της «παράλειψης» των αρμοδίων, συνέτισε, όσον αφορά τις πρακτικές δημοσιότητας που ακολουθούνται, τη ΔΕΔΑ – και το εποπτεύον ΥΠΕΝ. Έτσι στη νέα ανακοίνωσή της με θέμα την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς που θα φέρουν το φυσικό αέριο στην ΑΜΘ, η ΔΕΔΑ δίνει πλέον έμφαση στη χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ. Ο δημόσιος έλεγχος από τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε δηλαδή τους υπευθύνους να αναφέρουν τις πηγές χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους και την πολιτική συνοχής της ΕΕ σε τουλάχιστον τρία σημεία (από κανένα στις προηγούμενες ανακοινώσεις) και μάλιστα με ρητή αναφορά σε όλα τα σχετικά επίπεδα διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ: αναφορά σε γενικό επίπεδο για το ΕΣΠΑ 2014-2020, μνεία στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ακόμη και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του συγκεκριμένου ΠΕΠ.

Αξίζει, ακόμη, να σημειώσουμε, και την έμπρακτη αναγνώριση του λάθους της ΔΕΔΑ – κατόπιν εορτής – στην αρχική της ανακοίνωση. Το ΔΤ της 7ης Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα της εταιρείας έχει διορθωθεί πλέον με αναφορά στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, με προσθήκη μίας πρότασης που δεν περιλαμβάνονταν στα δελτία τύπου που κυκλοφόρησαν προς τα ΜΜΕ. Αψευδής μάρτυρας τόσο τα δημοσιεύματα εκείνης της ημέρας στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο όσο και το (κοινό σε περιεχόμενο με της ΔΕΔΑ) δελτίο τύπου του εποπτεύοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου η συγκεκριμένη αναφορά στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει και μαρτυρεί (ακόμη…) ότι αλλιώς είχε κυκλοφορήσει…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό