Ευχές στο προσωπικό και στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και των Ιδρυμάτων της πόλεως από την Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Ευχές στο προσωπικό και στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και των Ιδρυμάτων της πόλεως από την Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Κατά τὴν Ἑορτή τοῦ Πάσχα ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέπτεται τὸ Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς πόλεως ὅπως ἐπίσης ὅλα τὰ Ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας, εὐχόμενος στὸ Ἰατρικό, Νοσηλευτικό καὶ Διοικητικό Προσωπικό, καθώς καὶ στοὺς Νοσηλευομένους.

Καθ΄ ὅτι καί ἐφέτος,  δὲν καθίσταται δυνατή αὐτή ἡ ποιμαντική δραστηριότητα, γι΄αὐτό τόν λόγο ἀπεστάλησαν σήμερα εὐλογίες καὶ εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου  δι’ ἀναμνηστικῶν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὔχεται στοὺς ἀσθενεῖς ταχεία ἀνάρρωση, στό δὲ προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου καὶ τῶν Ἱδρυμάτων, πού ὅλο αὐτό τὸ μεγάλο διάστημα τῆς πανδημίας προσφέρουν τὰ μέγιστα στὴ φροντίδα τῶν συνανθρώπων μας, θερμές εὐχαριστίες.

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό