Φάρμακα σε έλλειψη με ηλεκτρονική συνταγή μόνο

Φάρμακα σε έλλειψη με ηλεκτρονική συνταγή μόνο

Και οι χειρόγραφες συνταγές θα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση από το φαρμακείο που εκτελεί τη συνταγή

Μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα χορηγούνται στο εξής τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη και για τα οποία έχει απαγορευθεί η παράλληλη εξαγωγή.

Εξαίρεση από την υποχρέωση, αποτελούν:

  • οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών φορέων εκτός ΕΟΠΥΥ που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,

  • τουρίστες που δεν έχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και

  • μετανάστες που δεν έχουν ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Οι χειρόγραφες συνταγές για τους παραπάνω ασθενείς, θα «περνούν» στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον φαρμακοποιό.

Τα παραπάνω διευκρινίζονται σε απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για τον τρόπο συνταγογράφησης των φαρμάκων σε έλλειψη, για τα οποία έχουν απαγορευθεί οι παράλληλες εξαγωγές.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών επιβλήθηκε για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη, για λόγους προάσπισης και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

«H διάθεση από τα φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά έχουν συνταγογραφηθεί ηλεκτρονικά.

Χειρόγραφη συνταγογράφηση των άνω φαρμακευτικών προϊόντων θα γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις: Α) Ασφαλισμένων φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Β) Πολιτών (τουριστών) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Ευρωπαίων πολιτών που δεν κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) Γ) Μεταναστών, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η χειρόγραφη συνταγή (περ. Α, Β, Γ ανωτέρω), θα καταχωρείται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το φαρμακείο στο οποίο εκτελείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και θα πληροί τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των σκευασμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα φαρμάκων του ΕΟΦ περί απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης».

Πηγή: in.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό