Φορολογικές δηλώσεις 2022: Aνοίγει το taxis για την υποβολή τους

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Aνοίγει το taxis για την υποβολή τους

Ανοίγει το αργότερο μέχρι αύριο η ηλεκτρονική πύλη στο taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όπως δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο forum του ΟΤ. Όπως τόνισε ο υπουργός, αν προλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αυτό μπορεί να συμβεί και απόψε αργά το βράδυ.

 

Φορολογικές δηλώσεις: Οι e-δαπάνες που ξεκλειδώνουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.300€

Μείωση φόρου εισοδήματος έως και 50% ή ακόμη και μηδενισμός φόρου μπορεί να προκύψουν για εκατομμύρια φορολογουμένους από την εφαρμογή των νέων διατάξεων που προβλέπουν μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά ποσοστό 30% των ετήσιων δαπανών για ηλεκτρονικές πληρωμές αμοιβών σε 20 κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Πρόκειται για τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν. 4876/202,1 σύμφωνα με τις οποίες όσοι φορολογούμενοι εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις αμοιβές σε συγκεκριμένους κλάδους επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών δικαιούνται πρόσθετη έκπτωση φόρου εισοδήματος έως και 2.300 ευρώ ετησίως.

Τι ισχύει

Βάσει -ειδικότερα- των διατάξεων αυτών, για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα που αποκτά κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% του συνολικού ποσού ορισμένων δαπανών λήψης υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν στέγαση, μεταφορές, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δηλαδή, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να εξοφλήσουν αμοιβές προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτει από τα φορολογητέα εισοδήματά τους στις φορολογικές δηλώσεις του εκάστοτε επόμενου έτους. Το συνολικό ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου θα φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ x 44%). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ, η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ για λόγους τεχνικούς.

Ολες οι κατηγορίες

Σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπέγραψαν πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος:

1 Από το φορολογητέο εισόδημα που αποκτά φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία θα αφαιρείται αναλογικά, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί το 2023, ποσό ίσο με το 30% των δαπανών για:

* Κτηνιατρικές υπηρεσίες

* Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

* Εργασίες ηλεκτρολόγου

* Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

* Εργασίες ξυλουργού

* Εργασίες τοποθέτησης στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.

* Εργασίες σκυροδέματος

* Υπηρεσίες ταξί

* Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

* Υπηρεσίες κηδειών

* Υπηρεσίες μασάζ

* Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

* Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

* Ανάπτυξη φωτογραφιών

* Σχολές χορού

* Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

* Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

* Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

* Νομικές υπηρεσίες

* Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Το ποσό της έκπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβεί το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά στον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης. Η εφαρμογή του νέου αυτού φορολογικού κινήτρου για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος έως και 50% για φορολογουμένους με εισοδήματα προερχόμενα από ατομικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς επίσης και σε μείωση του αναλογούντος φόρου έως και πάνω από 90% ή ακόμη και στο μηδενισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με αποδοχές από μισθούς ή συντάξεις.

2 Παράλληλα, θα «μετράνε» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε άλλες 8 κατηγορίες επαγγελμάτων: ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

3 Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζεται το νέο αυτό κίνητρο, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει κάνει χρήση των άλλων διατάξεων, του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013, σύμφωνα με τις οποίες εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος το 40% των εν λόγω δαπανών.

4 Τα ποσά των δαπανών για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών θα προσυμπληρώνονται, με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που θα παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό