Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι είναι οι κωδικοί-παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι είναι οι κωδικοί-παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το 2023, πάνω από 6 στους 10 επαγγελματίες δήλωσαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Φέτος με την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος εκτιμάται ότι οι επαγγελματίες θα εμφανίσουν σημαντικά αυξημένα εισοδήματα ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 0,2% των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής φορολογική δήλωση έχουν αμφισβητήσει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης τους ζητώντας να ελεγχθούν.

Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς, στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι δεν θα είναι μεγάλος ο αριθμός των επαγγελματιών που θα αμφισβητήσουν τα τεκμήρια καθώς λειτουργεί αποτρεπτικά το ασφυκτικό ελεγκτικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή εικόνα και τις συνθήκες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειας του (τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές και κάρτες, θυρίδες, μετρητά και κρυπτονομίσματα, δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο κ.α.) ενώ η εφορία μπορεί να επεκτείνει τον έλεγχο σε βάθος πενταετίας και για τα εισοδήματα από κάθε πηγή καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία. Όσοι ζητήσουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου θα πρέπει σε ειδική πλατφόρμα, που ετοιμάζεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ, να αποκαλύψουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις δαπάνες διαβίωσής τους συμπληρώνοντας ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο.

Οι κωδικοί – φωτιά

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κωδικοί-κλειδιά της φετινής δήλωσης είναι οι εξής:

405-406 Είναι προσυμπληρωμένοι από την ΑΑΔΕ με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος. Στην ανάπτυξη του σχετικού εσωτερικού υποπίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της Φορολογικής Διοίκησης ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

443-444 Οι κωδικοί αυτοί, αφορούν όσους αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος. Όσοι συμπληρώσουν τους κωδικούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογικό έλεγχο αφού προηγουμένως και εντός 60 ημέρων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ στο πρώτο δεκαπενθήμερο με στοιχεία για την περιουσιακή τους εικόνα και τις συνθήκες διαβίωσης.

045-046 Στον πίνακα 2 θα συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους που εμπίπτουν στις διατάξεις και εξαιρούνται από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος.

047-048 Στον πίνακα 2 ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά τους φορολογούμενους που δικαιούνται μείωση του ελάχιστου ποσού.

445-446 Ο κωδικός θα είναι προσυμπληρωμένος από την ΑΑΔΕ με το απαλλασσόμενο από το φόρο, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.
Έντυπο Ε3: Προσυμπληρωμένοι κωδικοί

Από φέτος προσυμπληρώνονται κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων πινάκων βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

Η προσυμπλήρωση των κωδικών του Εντύπου Ε3 έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του φορολογουμένου και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 του σχετικού Υποπίνακα. Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και:

-η αρμόδια υπηρεσία υποβολής

-το φορολογικό έτος

-η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ)

-ο Α.Φ.Μ.

Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προ-συμπληρώνονται, αντίστοιχα, τρία πεδία, με την:

-ημερομηνία πρώτης έναρξης

-ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2022)

-ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2022.

Τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Προσυμπληρώνονται, επίσης:

-ο κύκλος εργασιών με δεδομένα των δύο προηγούμενων ετών, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης / ενεργά τερματικά POS και ePOS.

-ο κωδ.012 «έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».

-Ο κωδ. 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος παρ. 3 α άρθρ. 31 ν. 3986/2011» με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

-Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Αριθμός εργαζομένων

Ο κωδ.013 και η νέα γραμμή «Μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης» για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 θα προσυμπληρωθούν με βάση τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ από το Π.Σ. Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει σχετικά τους δικαιούχους της εξαίρεσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας

Όταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που εμφανίζεται στον κωδικό 021 δεν έχει αντιστοιχηθεί, εμφανίζεται μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα, όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και σε σύντομο χρονικό διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με το νέο ΚΑΔ. Επισημαίνεται ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους.

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται, για πληροφοριακούς σκοπούς, το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το ποσό αυτό που εισπράχθηκε εντός του έτους 2023 από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καταχωρείται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 του εντύπου Ε1. Ως προς τον λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο.

Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο δεν επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις, αναγράφεται και στους κατά περίπτωση κωδικούς του πίνακα Ζ1 «Σύνολο εσόδων» του Εντύπου Ε3 στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του.

Στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, μεταφέρεται στον κωδ.001 του Πίνακα 10Α του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδ.513 του ίδιου εντύπου. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφεται στους κωδ. 144, 244, 344 και 444 του Πίνακα ΣΤ’ στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα και ειδικότερα στον κωδ.014 «Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο ν. 4684/2020)» του εντύπου Ε3.

Με βάση τα παραπάνω, για τις επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους έληξε την 31.12.2023 και το σχετικό ποσό έχει βαρύνει τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2023, θα καταχωρηθεί στους ανωτέρω κωδικούς του εντύπου Ε3 του ίδιου φορολογικού έτους (2023) και για Ν.Π. /Ν.Ο θα αναγραφεί και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος («έντυπο Ν») του φορολογικού έτους 2023 σύμφωνα και με τα όσα έχουν διευκρινιστεί με την Ε.2046/2022 εγκύκλιο.

Πηγή: insider.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό