Γ’ Εθνική: Προθεσμία στον ΑΟΞ για να δηλωθεί στο πρωτάθλημα μέχρι την προσεχή Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Γ’ Εθνική: Προθεσμία στον ΑΟΞ για να δηλωθεί στο πρωτάθλημα μέχρι την προσεχή Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Μέχρι την προσεχή Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έχει προθεσμία ο (Ερασιτέχνης) ΑΟΞ να δηλώσει συμμετοχή στο προσεχές πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της νέας προκήρυξης που αναρτήθηκε στο σάιτ της ΕΠΟ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, «για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής ορίζεται η Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022».

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά όλα τα πεδία στην Δήλωση Συμμετοχής και να την αποστείλουν εντός της ως άνω προθεσμίας στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Πρωτοκόλλου).

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα αναρτηθούν στο site της Ε.Π.Ο. τα οποία είναι τα κάτωθι:
α) παράβολο των πεντακοσίων (500) €,
β) βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ.,
γ) Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη,
δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη κ.α.

«Χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή», επισημαίνεται στην προκήρυξη.

Τέλος, σε μια προσθήκη στην προκήρυξη που για πολλούς φωτογραφίζει την Ξάνθη, γίνεται γνωστό στο άρθρο 3 παρ. 3 ότι «Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται, μόνο οι ομάδες που δε θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο στις ανώτερες κατηγορίες».

Βέβαια, ο ΑΟΞ δήλωσε συμμετοχή στην SL2 αλλά τελικά παραιτήθηκε από αυτήν την δήλωση, όπως και ο Εργοτέλης. Ωστόσο οι Κρητικοί έχουν αποφασίσει να αγωνιστούν φέτος στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ηρακλείου. Με βάση αυτήν την πρόβλεψη, ο ΑΟΞ ως ομάδα ανώτερης κατηγορίας έχει από φέτος το δικαίωμα συμμετοχής στην Γ’ Εθνική.

Αρκεί φυσικά κάποιος να τον δηλώσει…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό