Για μια ισότιμη ανάπτυξη των Περιφερειών

Για μια ισότιμη ανάπτυξη των Περιφερειών

Για μια ισότιμη ανάπτυξη των Περιφερειών

 

Με την δημιουργία του ελληνικού κράτους η ανάπτυξη γινόταν στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη , με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να μείνει υπανάπτυκτη και οι κάτοικοί της να αναζητήσουν θέσεις εργασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας ή να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα στις Περιφέρειες.

Είναι καιρός τώρα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των Περιφερειών. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει να δώσουμε βάση στην ανάπτυξη τους και ιδίως στις δυνατότητές που προσφέρουν.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό κυρίως του πρωτογενούς τομέα ( γεωργία και κτηνοτροφία), αλλά και στην δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως στην τυποποίηση/μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων στις περιοχές παραγωγής τους. Στόχος μας πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε την ψηφιακή γεωργία και ιδίως των μικρών καλλιεργητών και την δημιουργία συνεταιρισμών που θα πραγματοποιούν την τυποποίηση/μεταποίηση των προϊόντων και η παραγωγή των προϊόντων να φτάνουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξει βιολογική καλλιέργεια της γεωργίας αλλά και της κτηνοτροφίας για να προστατέψουμε τους καταναλωτές, και να αποδείξουμε πως υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος στον πρωτόγεννη τομέα.

Οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας θα πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την παραγωγή νέων προϊόντων που θα έχουν ζήτηση στην αγορά αλλά και δεν θα επιβαρύνουν τα προϊόντα με φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Στον δευτερογενή τομέα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας αναπτυξιακός νόμος , ο οποίος θα δίνει την δυνατότητα με κίνητρα οι επιχειρήσεις να επιλέγουν τις Περιφέρειες και όχι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κίνητρα μπορεί να είναι ένας μειωμένος φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες.

Η πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκά μέτρα για την παλιννόστηση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις χώρες των Βαλκανίων για να εγκατασταθούν και αυτές στις Περιφέρειες με ευνοϊκούς φορολογικούς όρους. ΄Ετσι μπορούν μόνο με την παλιννόστηση των ελληνικών επιχειρήσεων να δημιουργηθούν επιπλέον 400.000 θέσεις εργασίας.

Στον τριτογενή τομέα θα πρέπει να δώσουμε βάση στον οικοτουρισμό, στον αγροτουρισμό και στο θρησκευτικό τουρισμό και να αποφύγουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όπου οι τουρίστες δεν συμβάλλουν στην τοπική οικονομία, αφού τους τα προσφέρει όλα το ξενοδοχείο.

Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δώσουμε στην παιδεία της υπαίθρου. Θα πρέπει να εγκατασταθούν παραπάνω σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στις περιφέρειες, καθώς και να δημιουργηθούν δημόσια ΙΕΚ για την επαγγελματική κατάρτιση. Στην περιφέρεια θα πρέπει να δώσουμε και βάση στα Δημοτικά σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ώστε οι μαθητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες μόρφωσης με αυτών των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στο σύστημα υγείας θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες οι οποίες είναι απαραίτητες για να υπάρξει αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Κάθε Κέντρο Υγείας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο το οποίο θα είναι σε ετοιμότητα σε 24ωρη βάση. ΄Ολα τα νοσοκομεία θα πρέπει να προσφέρουν σε όλη την επικράτεια όλες τις υπηρεσίες και να αποφεύγονται οι μεταφορές ασθενών από ένα νοσοκομείο στο άλλο. Επίσης σε κάθε νομό καλό θα είναι να υπάρχει ελικόπτερο που θα μεταβαίνει σε δύσκολα περιστατικά όπου μετράει κάθε λεπτό και να μεταφέρει τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία πρέπει να γίνουν επιπλέον προσλήψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό το οποίο θα εγγυείται την ομαλή λειτουργία τους. Να σταματήσει η διαμονή συνοδών στα νοσοκομεία και οι νοσηλευτές να είναι υπεύθυνοι για τους ασθενείς. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την παθογένεια στο σύστημα υγείας, τα φακελάκια. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα οικονομικά των Ιατρών για να διαπιστωθεί εάν δικαιολογούνται τα χρήματα που έχουν ή όχι και εάν αποδεχθεί ότι παίρνει φακελάκια να χάνει το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματός του. Πρέπει να δώσουμε βάση και στις Τοπικές Μονάδες Υγείας στα αστικά κέντρα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την αντιμετώπιση εύκολων περιστατικών, αποφορτίζοντας έτσι τα νοσοκομεία όπου αυτά θα έχουν μόνο δύσκολα περιστατικά. Η εξέταση από ιδιωτικούς γιατρούς θα πρέπει να είναι επίσης δωρεάν και η αμοιβή των γιατρών να γίνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η Υγεία θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλους  και να είναι αναβαθμισμένη και στις Περιφέρειες.

Η Πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει και τις κατάλληλες υποδομές , ιδίως στους τομείς των επικοινωνιών και των μεταφορών. Θα πρέπει να αναβαθμίσει το περιφερειακό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μεγάλη βάση θα πρέπει να δώσουμε και στην ηλεκτροδότηση του σιδηρόδρομου που θα συμβάλει και στην αναβάθμιση του ΟΣΕ.

Στον τομέα της Ενέργειας θα πρέπει να δημιουργήσουμε μονάδες ΑΠΕ οι οποίες θα δίνουν την δυνατότητα στις περιφέρειες να καλύπτουν με φθηνό ρεύμα την ζήτηση ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις των ΑΠΕ θα πρέπει να μην γίνονται σε περιοχές που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και το ΝΑΤURA. Η υπογειοποίηση των δικτύων μεταφοράς ρεύματος θα συμβάλει και στην εξάλειψη του φαινομένου διακοπής ρεύματος σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Στόχος μας πρέπει να είναι η αύξηση του πληθυσμού στις Περιφέρειες με μία βιώσιμή ανάπτυξη που θα τις θωρακίζει.

 

Γιάννης Στράκος

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Πράσινης Αριστεράς

Συντονιστής Θράκης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό