H ΕΈ προωθεί την Κοινωνική Οικονομία στις Χώρες της Νότιας Ευρώπης με γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία…

H ΕΈ προωθεί την Κοινωνική Οικονομία στις Χώρες της Νότιας Ευρώπης με γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία…

Σε στιβαρές σιδερένιες ράγες φαίνεται να τοποθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την Κοινωνική Οικονομία στις Χώρες της Νότιας Ευρώπης με γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία….τα οποία δεν μένουν απλώς στην ευαισθητοποίηση αλλά προχωρούν σε διακρατικές συνεργασίες και  δικτυώσεις.

Τα εν λόγω προγράμματα είναι πιλοτικά  υπηρετούν την καινοτομία και δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ που είναι έργα υποδομής.

Για την ιστορία το Intrerreg  MED είναι διασυνοριακά  ευρωπαϊκά προγράμματα  που χρηματοδοτούνται με γενναίους προϋπολογισμούς, όπως την προηγούμενη περίοδο 2014-2020, με ένα ποσό της τάξης των 365 εκ ευρώ.

Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα +RESILIENT , ακρωνύμιο: «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED. έχει προϋπολογισμό στα 2,7 εκ ευρώ και χρονικό ορίζοντα από το 2018 έως το 2022, δηλαδή 4 έτη. Το ποσό με το οποίος θα συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι 300.000 ευρώ.

Αφορά 8 Χώρες και 13 εταίρους, πρόκειται για την Περιφέρεια της Ιταλίας και συγκεκριμένα , η περιφέρεια της Βενετίας, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του έργου το Επιμελητήριο της Ιταλίας.

Το πανεπιστήμιο της Μασσαλίας από τη Γαλλία, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτυξιακού προγραμματισμού, όπως η δική μας, από την   Κροατία.  Συμμετέχει επίσης το πανεπιστήμιο στην Ισπανία, όπου εκεί έχουν ένα καταπληκτικό  Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καινοτομίας, επίσης, υπάρχει συμμετοχή  από την Σλοβενία  με χρηματοδοτικά εργαλεία και το δυναμικό του παρών δίνει και το Εμπορικό Επιμελητήριο από την Αλβανία.

Άμεσα τίθενται σε ισχύ οι πιλοτικές δράσεις του Resilient  από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Πρώτος στόχος είναι ένα θερμό κάλεσμα όλων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων-ΚΟΙΝΣΕΠ- και οργανισμών. Το κάλεσμα απευθύνεται και σε άλλα συνεργατικά σχήματα και εν δυνάμει συνεργατικούς οργανισμούς. Σε ανθρώπους δηλαδή που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Αυτό που το διαφοροποιεί είναι σαφώς το προαπαιτούμενο της διακρατικής συνεργασίας.  Οπότε από τους υπευθύνους της Περιφέρειας τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ΠΑΜ-Θ για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Αλέξη Πολίτη, καθώς και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Παρασκευή Χουρίδου, έγινε ενημέρωση και απευθύνθηκε πρόσκληση  προς  τις τοπικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σχετικά με  +RESILIENT και τις  πιλοτικές δράσεις  που θα ξεκινήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Απώτερος σκοπός της ΠΑΜ-Θ είναι να γίνει ενημέρωση για τον ρόλο της Περιφέρειας στην πιλοτική δράση που θα υλοποιηθεί, προκειμένου να προσκληθούν και να κινητοποιηθούν  τοπικές ΚΟΙΝΣΕΠ, μια και Περιφέρεια ΑΜ-Θ  διαθέτει αρκετές και  μάλσιτα είναι  πολύ αξιόλογες.

«Ο στόχος είναι να γίνει ευαισθητοποίηση και άλλων ΚΟΙΝΣΕΠ  και  Συνεργατικών σχηματισμών οι οποίοι έχουν υψηλό  με κοινωνικό προσανατολισμό  και ανταπόκριση  τους περίφημους CVRC , που δραστηριοποιούνται, ή και που επιθυμούν  να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στις πιλοτικές δράσεις . Ευελπιστούμε μέσα από αυτά  θα συμβάλλουμε τόσο στην  ενίσχυση  της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όσο και στην προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών, που συμβάλουν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών της περιοχής», τόνισε ο κ. Πολίτης.

 

Παρασκευή Χουρίδου Προϊσταμένη Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Από την πλευρά της η κ. Χουρίδου έκανε  μια ανάλυση των αξόνων πάνω στους οποίους θα κινηθεί το πρόγραμμα, μέσω κάποιων πακέτων εργασίας. Πέρα από την προβολή και ανάδειξη όλων των υφισταμένων ΚΟΙΝΣΕΠ και των εν δυνάμει, αλλά και όλων των συνεργατικών σχηματισμών σε σχέση με την κοινωνική οικονομία και  την καινοτομία, υπάρχει και μια νέα παράμετρος αυτή των ανοικτών δεδομένων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική οικονομία. Αυτό σημαίνει πως οι ΚΟΙΝΣΕΠ  και οι συνεργατικοί σχηματισμοί από όλες τις Χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα +RESILIENT , θα μπορούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ναταλλάσουν απόψεις και τεχνογνωσία, αλλά  και να υιοθετούν τυχόν καλές πρακτικές και παραδείγματα.

Ο άξονας προτεραιότητας είναι η καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών στην περιοχή της Μεσογείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στα 2,7 εκ ευρώ, η διάρκειά του είναι 56 μήνες. Ξεκινήσαμε από το Φλεβάρη του 2018, μέχρι τον Απρίλη του 2022.

«Ο στόχος του έργου αυτού είναι ουσιαστικά να υποστηρίξει την ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών συνεργατικών σχημάτων στη Μεσόγειο, με επιχειρήσεις που έχουνε κοινωνικό προσανατολισμό και  κοινωνική  ανταπόδοση.

Ουσιαστικά θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ασχοληθούν με το κοινωνικό περιβάλλον και επανεπενδύουν τα κέρδη μέσα στην ίδια την επιχείρηση.

Επίσης βασικός στόχος του έργου είναι η χρήση των τεχνολογιών και η καινοτομία και ιδιαίτερα τα ανοικτά δεδομένα, τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα  και αρχεία τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουνε για δική τους χρήση.

Η προσέγγιση ήταν το πώς θα έλθουν όλες αυτές οι  κοινωνικές επιχειρήσεις και ομάδες κοντά και σε συνδυασμό με την ψηφιακή καινοτομία των ανοικτών δεδομένων να δημιουργηθούν αυτά τα δίκτυα –κλάστερ- τα οποία ουσιαστικά θα έχουνε κοινωνικό προσανατολισμό και κοινωνική ανταπόκριση», υπογράμμισε από την πλευρά της η κ. Χουρίδου.

 

Ο ρόλος της Περιφέρειας  ΑΜ-Θ-ΠΑΜ-Θ και το έργο

Ο ρόλος της ΠΑΜ-Θ  σε αυτό το έργο, το οποίο είναι από τα διαμορφωτικά προγράμματα του MED και αυτό  σημαίνει πως χωρίζεται σε διάφορα πακέτα εργασίας.

Το πακέτο που ασχολείται με τα οικονομικά , το επικοινωνιακό πακέτο που έχει να κάνει με την προώθηση του προγράμματος , την ιστοσελίδα του προγράμματος, η μελέτη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις χώρες εταίρους  και  δράσεις για να δούμε και η Ελλάδα σε ποιο επίπεδο είναι. Μάλιστα   θα γίνει και παρουσίαση της  μελέτης αυτής  και  των αποτελεσμάτων της  που βρίσκεται η Ελλάδα  σε συνδυασμό με τις άλλες χώρες. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης , θα  έχει  καταλήξει  ο κάθε εταίρος τι πιλοτικές δράσεις θα έπρεπε να έχει  κάνει και που θα πρέπει να κατευθυνθεί  στη δική του χώρα ,σύμφωνα με τις ανάγκες και από αυτά τα οποία προκύψανε από τα διάφορα εργαστήρια.

«Έτσι στην περιφέρειά μας είμαστε στο πακέτο 4. Μετά από την διαβούλευση και με τους εταίρους και  φορείς και με διάφορα άλλα διαδυκτιακά σεμινάρια, προέκυψε πως εμείς στην Περιφέρειά ΑΜ-Θ, η ανάγκη μας είναι αυτή τη στιγμή -και λόγω του ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σχετικά καινούργιο- , παρόλο που υφίσταται μια πενταετία-εξαετία, ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Η κατεύθυνσή μας είναι να γίνουν αυτά τα εργαστήρια τα οποία θα εκπαιδευθούν οι υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που θαείναι  εν δυνάμει επιχειρηματίες ιδρύοντας μια δική του επιχείρηση, σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο , την κοινωνική οικονομία -και άλλες θεματικές ενότητες- και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

 

Αξιολόγηση

Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι πιλοτικές δράσεις θα γίνει μια αξιολόγηση από τους εταίρους και από εξωτερικό αξιολογητή για το σύνολο των δράσεων πόσο τελικά θετική ανταπόκριση είχαμε, την οποία πιστεύω θα την έχουμε στα χέρια θα μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε.

 

Πλατφόρμα Γνώσης Κοινωνικής Οικονομίας και Δικτύωση

Το επόμενο πακέτο εργασίας είναι η μεταφορά όλης αυτής της γνώσης   από όλες τις χώρες  σε μια πλατφόρμα και θα αναζητηθούν τρόποι και μοντέλα και εργαλεία  το πως θα δικτυωθούν όλοι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή εταίροι  του έργου και ποια είναι τα απτά αποτελέσματα του έργου.

 

Κεφαλαιοποίηση

Το τελευταίο κεφάλαιο του έργου είναι η κεφαλαιοποίηση όλων των αποτελεσμάτων που θα αποφασισθεί στο μέλλον το πώς θα μπορέσουν  όλα αυτά τα αποτελέσματα βρουν εφαρμογή  στην πράξη και πως θα έχουμε απτά αποτελέσματα, για να δούμε τι πραγματικά καταφέραμε με το έργο αυτό με την συνδρομή της Περιφέρειας.

 

Διακρατικό Εργαστήριο

«Έτσι οι δράσεις της Περιφέρειας μέσα από αυτό το έργο είναι η συμμετοχή στην επιλογή των σεμιναρίων,καθώς  προκρίθηκε η ανάγκη για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανθρώπων των εν δυνάμει και των νυν για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το σχεδιασμό τηε μεθοδολογίας και εργαλεία εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και ανοικτών δεδομένων  και πετυχημένα μοντέλα. Θα εφαρμόσουμε αυτή την πιλοτική δράση , θα συμμετέχουμε στο Διακρατικό Εργαστήριο. Σε αυτό το Διακρατικό Εργαστήριο που σε αυτό το εργαστήριο θα συμμετέχουν ΚΟΙΝΣΕΠ της περιοχής μας, αλλά και από τις χώρες εταίροι του προγράμματος. Θα γίνει ένα κοινό εργαστήρι , να δικτυωθούνε οι δικές μας επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες να γίνει ανταλλαγή απόψεων καλών πρακτικών . Ουσιαστικά στην αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων, στο να δημιουργηθεί ένα διακρατικό συνεργατικό σχήμα και η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσα από αυτά τα σεμινάρια κατάρτισης που έχουνε γίνει ήδη .

 

Οφέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ

Τα οφέλη για τις  ΚΟΙΝΣΕΠ  σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη είναι η ενίσχυση των επαφών ομάδων στην περιοχή μας ενισχύοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα , η ενίσχυση των επιχειρήσεων που διαθέτουν κοινωνικά αντανακλαστικά και που στόχο έχουν την ανταπόδοση στην κοινωνία των κερδών τους το οποίο θα ωφελήσει πολλαπλώς την κοινωνία, και η διάδοση των υψηλών τεχνολογιών.

Μέσα από το πρόγραμμα έχει ήδη δημιουργηθεί η πλατφόρμα των ανοικτών δεδομένων υπάρχει η δ/νση του ιστοχώρου,  έχουν ανέβει και τα εργαστήρια και όλη η πληροφόρηση για το έργο να μπορεί να εγγραφεί και να βρει συμμάχους από άλλες χώρες . Στην πλατφόρμα δικτύωσης θα αναρτηθεί και το έργο του δικού μας σεμιναρίου.

Ουσιαστικά έχουμε,

– κίνητρα την παραμονή των  ανθρώπων στην περιφέρεια που θα ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα θέματα και δεν θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρε ή περιοχές.

-Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και των θεσμών κοντά στον πολίτη

Και

– η συμμετοχή στο διακρατικό συνεργατικό  μεγάλο  κλάστερ το οποίο θα ενισχύσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω τις χρήσης των νέων τεχνολογιών .

Η Εξωτερική συνεργάτης, Νάντια Καρρά ανέλυσε την πρώτη πιλοτική δράση.

Στόχος της πιλοτικής δράσης είναι ΠΑΜ-Θ ενίσχυση της γνώσης των ανθρώπων σε ΚΟΙΝΣΕΠ και οργανισμούς ή στους εν δυνάμει της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας η προώθση των υφσιστάμενων ΚΟΙΝΣΕΠ και οργανισμών

Η πρώτη Πιλοτική δράση  ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, με διαδικτυακές συναντήσεις σεμιναρίων μεταξύ των ΚΟΙΝΣΕΠ,

Η Πιλοτική Δράση περιλαμβάνει:

α) Διαδικτυακά Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που αποσκοπούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που καθοδηγείται από την κοινωνική οικονομία, επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και

β) Διαδικτυακές Επισκέψεις Μελέτης που αποσκοπούν στην προβολή κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΜΘ με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC).

Η συμμετοχή στην πιλοτική δράση είναι δωρεάν.

Το πρώτο σεμινάριο έχει ορισθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου, για την κοινωνική Οικονομία. Την Πέμπτη για την Κοινωνική Καινοτομία στις 18 και για τα ανοικτά δεδομένα.

Η δεύτερη δράση προβλέπει τις επισκέψεις μελέτης σε υφιστάμενες και πετυχημένες ΚΟΙΝΣΕΠ  και αυτές φυσικά διαδικτυακές. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ που θα αποδεχθούν την επίσκεψη μελέτης, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να επιδείξουν και ένα αξιόλογο οπτικό υλικό, ικανό να ικανοποιήσει τους εταίρους, σαν μια καλή ξενάγηση  σαν να ήταν εκεί δια ζώσης.

Οι ημερομηνίες που έχουν προγραμματισθεί είναι  πιθανές στις   22 Μάρτη 23 και  24 Μάρτη.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν στη Διαθεσιμότητα των εταίρων  διαδικτυακά όλα το υλικό.

Αυτοί που μπορούν να συμμετέχουν είναι άτομα και επιχειρηματίες που ασχολούνται σε ΚΟΙΝΣΕΠ και οργανισμούς συνεργατικούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό αστικές εταιρείε  αγροτικοί συνεταιρισμοί,  όλοι όσο είναι εν δυνάμει  θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Θα συμμετέχουν Δωρεάν σε εργαστήρια   και δωρεάν θα διατεθεί  το εκπαιδευτικό υλικό  θα καλύπτει τις θεματικές κοινωνικές  επιχειρήσεις  καινοτομίας και ανοικτών δεδομένων.

Στο τέλος θα δοθούν και βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό