H Sunlight Group αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητά της σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος σε 9GWh

H Sunlight Group αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητά της σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος σε 9GWh

Ενίσχυση της καθετοποιημένης παραγωγής για κάλυψη παγκόσμιας ζήτησης

 Επενδύσεις €100 εκατ. προ ςαύξηση παραγωγικής δυναμικότητας μπαταριών μολύβδου-οξέοςγια βιομηχανική ηλεκτροκίνηση

  • Βελτιστοποίηση λειτουργικής αποδοτικότητας, εξυπηρέτησης πελατών, και διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας
  • Το επενδυτικό πλάνο υποστηρίζεται από αντίστοιχες επενδύσεις στην ανακύκλωση και στρατηγικές εξαγορές για καθετοποίηση σε υλικά και εξαρτήματα

Αθήνα, Ελλάδα,08.09.2022 –Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (SunlightGroup),εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις βιομηχανικήςηλεκτροκίνησηςκαι συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μπαταριών μολύβδου-οξέος σε 9GWh ετησίως. Οι επενδύσεις ανέρχονται σε €100 εκατ. και ενισχύουν την παραγωγή της εταιρείας, η οποία αναμένεται να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 5,3GWh και να καθιερώσει τη Sunlight ως τον μεγαλύτερο παραγωγό μπαταριών έλξης μολύβδου-οξέος παγκοσμίως.

Τα €100 εκατ. επενδύονταισε υποδομές για τo βιομηχανικό συγκρότημα τηςSunlightGroupστην Ξάνθη. Οι προσθήκες θα αυξήσουν τις εγκαταστάσεις που στεγάζουντην παραγωγή στοιχείων έλξης μολύβδου-οξέος που θα ξεπεράσουν σε έκταση τα 50.000 τ.μ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τρεις αυτόνομες μονάδες παραγωγής που θα λειτουργούν σε τρία ξεχωριστά κτήρια. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η λειτουργική αποδοτικότητα, ενώ ταυτόχροναδιασφαλίζονταιη επιχειρηματική συνέχεια και η κορυφαία ποιότητα των προϊόντων τηςSunlight.

Επιπλέον, η επένδυση των €100εκατ. περιλαμβάνει επενδύσεις για την περαιτέρω αναβάθμισητου συγκροτήματοςτης Ξάνθης σε «έξυπνο» εργοστάσιο, με την εφαρμογή τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0 (αυτοματισμοί, ρομποτικά συστήματα, AI,MachineLearning,IoT), σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Η αναβάθμιση αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2022. Τo πρώτο στάδιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο του 2022 και προβλέπεται να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της Sunlight Group σε περίπου 6GWhτο χρόνο. Το δεύτερο στάδιοτης αναβάθμισης θαυλοποιηθεί από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο του 2023 και με την ολοκλήρωσή του, η Sunlight Group θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητάτης σε μπαταρίες έλξης μολύβδου-οξέος σε 9GWh το χρόνο.

Πέραν της ενίσχυσης της παραγωγής στοιχείων μολύβδου-οξέος στην Ξάνθη, η Sunlightεπενδύει επίσης στην αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας σχηματισμού και συναρμολόγησης που λειτουργεί στο Greensboro της Βόρειας Καρολίνας, στις ΗΠΑ. Ηπαραγωγική δυναμικότητα για ολοκληρωμένες μπαταρίες μολύβδου-οξέος ανέρχεται σε 1,2GWh το χρόνο, με στόχο τις2GWh. Επιπλέον, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επέκταση της παραγωγής καιστις εγκαταστάσεις της Sunlight European Battery Assembly (SEBA) στη Βερόνα της Ιταλίας, ώστε να αυξηθεί η ετήσια παραγωγή πλήρως συναρμολογημένων μπαταριών σε 4,5GWh έως τον Ιανουάριο του 2023 – γεγονός που θα καταστήσει τη SEBA τη μεγαλύτερη μονάδα συναρμολόγησης του είδους της στον κόσμο.

Σχολιάζοντας τις επενδύσεις και τη σημασία τους, ο κ.Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημοστην ιστορία της Sunlight. Επιδιώκουμε να καταστούμε ηγέτες σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής μας και αυτό απαιτεί προετοιμασία, σκληρή δουλειά και σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίων. Για να έχουν ουσιαστική απόδοση οι επενδύσειςπρέπει να είναι έξυπνες και σωστά τοποθετημένες – τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και από πλευράς τεχνολογίας. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μας στην υλοποίηση αυτής της επένδυσης. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, μέχρι το 2030 οι ανάγκες της αγοράς στον τομέα της βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης, αγορά που αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα, θα μοιραστούν μεταξύ μπαταριών μολύβδου-οξέος και μπαταριών ιόντων λιθίου. Με στόχο να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές ανάγκες, η SunlightGroup συνδυάζει τις επενδύσεις σε μόλυβδο με αντίστοιχες επενδύσεις στην τεχνολογία λιθίου. Πράγματι, δραστηριοποιούμαστε σε ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα έργα στο λίθιο.Ωστόσο, ως εταιρεία που εφαρμόζει τις αρχές του τεχνολογικού αγνωστικισμού, αντιλαμβανόμαστε ότι οι πελάτες μας –συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων ηγετών από το χώρο των κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού (ΟΕΜ)– χρειάζονται σταθερό προμηθευτή με τη δυνατότητα να τους παρέχει τον κατάλληλο συνδυασμόποιοτικών προϊόντων, στην κατάλληλη τιμή. Σε μια αγορά που συγχωνεύεται, επιδιώκουμε να καθιερώσουμε τηνηγετική μας θέση και να οδηγούμε τις εξελίξεις. Με τις κινήσεις μας στοχεύουμε σε αύξηση του μεριδίουμας στη διεθνή αγορά και επέκταση του χαρτοφυλακίου των πελατών μας, οι οποίοι αναγνωρίζουν την εταιρεία μας ως πραγματική δύναμηκαινοτομίας και παραγωγής».

 ΟιπροσπάθειεςτηςSunlightGroupγιααύξησητηςπαραγωγικήςδυναμικότητας μπαταριών μολύβδου-οξέος υποστηρίζονταιαπόεπενδύσεις που στοχεύουν στον υπερδιπλασιασμό της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας.Η συγκεκριμένη μονάδα καλύπτει πάνω από το 50% των αναγκών της Sunlightσε μόλυβδο και αναμένεται έως το 2025να υπερδιπλασιάσει την ετήσια παραγωγή της από 45.000 τόνους σε 100.000. Επιπλέον, με την εξαγορά εταιρειών πουκατασκευάζουν εξαρτήματα(Technoform)και φορτιστές μπαταριών(PBM), η SunlightGroupενισχύει περαιτέρω την καθετοποίηση της παραγωγής της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη SunlightGroup, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:www.the-sunlight-group.com

 

Σχετικά με τη SunlightGroup Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

 Η Sunlight Group, με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας, είναι από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην παγκόσμια παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, τεχνολογίας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου. Η Sunlight εφοδιάζει τη διεθνή αγορά με καινοτόμα προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ, και διατίθενται σε περισσότερες από 115 χώρες μέσω γραφείων πωλήσεων & υποστήριξης και εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών.

 Με μία εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, δύο κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, και χρόνια εμπειρίας σε καινοτόμα προϊόντα ιόντων λιθίου, η Sunlight Group επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου κλάδου αποθήκευσης ενέργειας. Η εταιρεία συνδυάζει το επιχειρηματικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας με τον τεχνολογικό αγνωστικισμό και τη γνώση που βασίζεται σε δεδομένα, για να αναπτύσσει περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για τη βιομηχανική ηλεκτροκίνηση, την ηλεκτροκίνηση για οχήματα αναψυχής, και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Λύσεις που καθιστούν τη βιώσιμη ενέργεια πιο προσιτή και αξιόπιστη. 

 H Sunlight είναι μέλος του Ομίλου Olympia, ενός διεθνούς επενδυτικού Ομίλου με διαφοροποιημένο επιχειρηματικό οικοσύστημα που εκτείνεται σε 8 χώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό