Η Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Η Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Αναφορικά με το ζήτημα των καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών, η Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών, εκφράστηκε δια του δημοτικού της συμβούλου κυρίου Κοτσάκη Δημήτρη, ο οποίος στη συνεδρίαση της Β’ βαθμιας Σχολικής Επιτροπής της 19-10-2021 έκανε την παρακάτω τοποθέτηση αρνούμενος να ψηφίσει το συγκεκριμένο θέμα.

Σε απάντηση του 3ου θέματος της 5ης συνεδρίασης της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής της 19/10/2021 σας γνωρίζω τα εξής :

Αναγνωρίζοντας και ταυτιζόμενος πλήρως με την αυξημένη ανάγκη για καθαριότητα και απολύμανση του χώρου των σχολείων μας λόγω COVID-19, συμφωνώ με την πρόσληψη καθαρίστριας . Διαφωνώ όμως κάθετα με τον τρόπο πρόσληψης και τον τρόπο πληρωμής της.

Ο Δήμος μας έως τώρα, από την εκδήλωση της νόσου έχει λάβει έκτακτες επιχορηγήσεις για αντιμετώπιση συνεπειών από τον COVID-19 που υπερβαίνουν τα 250.000 ευρώ ενώ στην 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στις 04/10/2021 αποδέχτηκε επιχορήγηση 50.000 ευρώ για τον ίδιο λόγο (covid-19), τα οποία σπατάλησε σε υποχρεώσεις που δεν είχαν καμία σχέση με τις συνέπειες της νόσου.

Ως εκ τούτου γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα με τις καθαρίστριες, θα μπορούσε να επιχορηγήσει την Β΄θμια σχολική επιτροπή με το αντίστοιχο ποσό περίπου 10.000 ευρώ (τόσο θα κοστίσει η συγκεκριμένη σύμβαση ετησίως ) ώστε να καλυφθεί η θέση της καθαρίστριας με πρόσληψη ΙΔΟΧ ή να αυξήσει τις ώρες εργασίας των ήδη προσληφθέντων και να έλυνε το πρόβλημα με μικρότερο κόστος και κυρίως χωρίς να στερήσει πολύτιμα χρήματα από το ταμείο της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει.

Γι αυτούς του λόγους ψηφίζω ΟΧΙ στο θέμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό