Η διαδικασία για την εξόφληση σε 24 δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2022

Η διαδικασία για την εξόφληση σε 24 δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2022

Περισσότεροι από 6,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι έλαβαν πρόσφατα στους λογαριασμούς που τηρούν στην ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Εκατοντάδες χιλιάδες παραλήπτες των εκκαθαριστικών αυτών έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας την «πάγια ρύθμιση» οφειλών προς το Δημόσιο, να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις από τις 10 που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι 24 κατ’ ανώτατο όριο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για ποσά οφειλών ΕΝΦΙΑ υψηλότερα των 330 ευρώ, καθώς η «πάγια ρύθμιση» προβλέπει ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ, οπότε οι 10 μηνιαίες δόσεις τις οποίες προβλέπει η ήδη ισχύουσα νομοθεσία συμφέρουν περισσότερο όσους έλαβαν εκκαθαριστικά με χρεώσεις φόρου έως και 330 ευρώ.

Για την ένταξη στην «πάγια ρύθμιση», δεν χρειάζεται να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη καμία δόση της οφειλής του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ. Η ένταξη στη ρύθμιση αυτή θα μπορεί επίσης να γίνει και αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες μία ή περισσότερες της μίας δόσεις της οφειλής ή ακόμη κι αν καταστεί ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το ποσό της οφειλής.

ΕΝΦΙΑ 2022: Τα πέντε βήματα για την εξόφληση σε 24 δόσεις – Μυστικά και παγίδες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό