Η διδασκαλία Δημοτικών Χορών στην Ελλάδα απέκτησε και επίσημα δομή (Π.Ε.Δ.ΔΗ.Χ)

Η διδασκαλία Δημοτικών Χορών στην Ελλάδα απέκτησε και επίσημα δομή (Π.Ε.Δ.ΔΗ.Χ)

Μια νέα δομή πλέον υφίσταται στην Ελλάδα και έχει την εστίασή της στην Παράδοση και στην διδασκαλία των Παραδοσιακών Χορών. Πρόκειται για την Πανελλήνια Ένωση Δασκάλων Δημοτικού χορού(ΠΕΔΔΗΧ).

Πιο συγκεκριμένα, γυρίζοντας το χρόνο πίσω μια Πέμπτη στις 25 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Δασκάλων Δημοτικού χορού (Π.Ε.Δ.ΔΗ.Χ.).
Μετά την έγκριση του καταστατικού και τη δημοσίευσή του, όπως ο νόμος ορίζει, την Κυριακή 1/8/21, στον ιστορικό χώρο των γραφείων του θεάτρου ‘’Δόρα Στράτου‘’ στην Πλάκα, πραγματοποιήθηκε με εορταστικό χαρακτήρα η πρώτη, δια ζώσης, Γενική – Εκλογική Συνέλευση της νεοσύστατης Ένωσης.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16/8/21. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Δημητρόπουλος Βασίλης,
Αντιπρόεδρος: Λιανοστάθης Δημήτρης,
Γενική γραμματέας: Kαραγεώργου Αγγελική,
Ταμίας: Τάκης Απόστολος-Κωνσταντίνος
Μέλη: Άψης Χρήστος, Γιαννόπουλος Χρήστος, Καφφέζας Αλέξανδρος, Κομζιάς Γεώργιος, ΚωνσταντίνουΙωάννης.
Αναπληρωματικά μέλη: Κιάκου Μαρία, Μπαλαντινάκης Εμμανουήλ.

Ωρίμασαν ιδέες και καταστάσεις, ‘’ήρθ’ ο καιρός, ήρθ’ ο καιρός!‘’ να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια χρόνων, που θα φέρει κοντά τους δασκάλους του Δημοτικού Χορού, να δώσουν τα χέρια μέσα και έξω από αυτόν, και με συγκροτημένη σκέψη κι ενέργειες να δραστηριοποιηθούν για το κοινό καλό του χορού και του χώρου του.
Στόχοι και σκοποί της Ένωσης, όπως ορίζονται στο καταστατικό της, μεταξύ άλλων είναι:
‘’…Η γνωριμία, αλληλεγγύη, συνεργασία, αλληλοσεβασμός, συνεύρεση, συντονισμός και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των μελών -δασκάλων δημοτικού χορού, φυσικών και νομικών προσώπων και πολιτείας …‘’.
‘’…Η εύρεση τρόπων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων για την ενδυνάμωση και ποιοτική αναβάθμιση της “χορευτικής δραστηριότητας” στην κοινωνία, στην εκπαίδευση και στην τέχνη … ‘’.
Τακτικά μέλη (βάσει καταστατικού) ‘’μπορούν να γίνουν όλοι και όλες, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και
α) έχουν αποδεδειγμένη τριετή διδακτική εμπειρία στο δημοτικό χορό ή
β) είναι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα παραδοσιακού χορού ή
γ) είναι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ ή Επαγγελματικών Σχολών Χορού με 3ετή χορευτική εμπειρία παραδοσιακού
χορού … ‘’

Σύντομα θα ακολουθήσουν λεπτομερέστερες ανακοινώσεις.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι δημοτικού χορού να πλαισιώσουν τη νεοσύστατη Ένωση.
Φυσικά μέσα στο δυναμικό αυτής της Ένωσης δε θα μπορούσε να λείπει από την Ροδόπη ο Γιάννης Παγκοζίδης -Λαλητάδες Ροδόπης- αυτός ο γνήσιος υπηρέτης και εκφραστής και καταγραφέας της Δημοτικής μας Παράδοσης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό