«Η κυβέρνηση παραδέχεται το πρόβλημα και μιλά για επανασχεδιασμό»

«Η κυβέρνηση παραδέχεται το πρόβλημα και μιλά για επανασχεδιασμό»

Καταβολή οφειλομένων της περιόδου 2010-15 από την επιδότησης του 12% του κόστους εργασίας στις επιχειρήσεις της ΑΜ-Θ

«Η κυβέρνηση παραδέχεται το πρόβλημα και μιλά για επανασχεδιασμό»

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις 11 Μαρτίου, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης για το μείζον ζήτημα που αφορά τον τόπο μας και δεν είναι άλλο από την αδυναμία υλοποίησης εκ μέρους της κυβέρνησης της νομοθετικής της πρωτοβουλίας για την καταβολή των οφειλομένων της περιόδου 2010-15 προς τις επιχειρήσεις που αφορούν τη επιδότηση του 12% του κόστους εργασίας.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς τους τρεις υπουργούς ήταν στην βάση της επιστολής που απεστάλη από το Δίκτυο Συνδέσμου Βιομηχανιών Π.Α.ΜΑ.Θ..

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Προτίθεστε να δώσετε ρητή εντολή στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να παρέχονται ασφαλιστικές ενημερότητες σε επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν αποδεδειγμένα σημαντικά ποσά από το δημόσιο με τη μορφή οφειλομένων από το εργοδοτικό κόστος εργασίας της περιόδου 2010-2015 και οφείλουν μόλις ένα μικρό μέρος αυτών;
  2. Γιατί συνεχίζεται το άγος των διώξεων σε βάρος επιχειρήσεων με οφειλές προς το ΕΦΚΑ όταν ξεπερνούν το ποσό των 30.000 ευρώ, ακόμα και όταν εκείνες προβαίνουν στην ρύθμισή τους; Πότε και με ποιον τρόπο θα σταματήσει αυτός ο διασυρμός των ανθρώπων του επιχειρείν στην χώρα μας που επιδιώκουν σε περίοδο έντονης κρίσης να παραμείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις τους και οι θέσεις εργασίες που διασφαλίζονται από την συνέχιση της λειτουργία τους;
  3. Γιατί διαιωνίζεται η ομηρία των επιχειρήσεων με την άρνηση από την ΑΑΔΕ παροχής φορολογικής ενημερότητας όταν αυτές δια νόμου έχουν λαμβάνειν σημαντικά ποσά από το ελληνικό δημόσιο;
  4. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε στο πρόβλημα πολλών επιχειρήσεων που αδυνατούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα, από την στιγμή που οι τράπεζες αρνούνται την άρση των ενεχυριάσεων ζητώντας την προκαταβολή των ανωτέρω ποσών;
  5. Κατά ποίον τρόπο εντέλει το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην χώρα μας, όταν αποδεικνύεται αφερέγγυο το ίδιο ακόμα και στην υλοποίηση δικών του αποφάσεων για να τις κρατήσει ζωντανές και μάλιστα σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας όπως είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης;

 

Η απάντηση Τσακλόγλου προς τον Ιλχάν Αχμέτ

Στην απάντηση που μας κοινοποιήθηκε από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου, η κυβέρνηση επί της ουσίας παραδέχεται ότι «κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της πολυσύνθετης διαδικασίας των συμψηφισμών/παρακρατήσεων, αναδείχτηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτούνται πολλαπλά και σύνθετα βήματαμε την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών (Ο.Α.Ε.Δ., Υπηρεσίες του Υπουργείου, Α.Α.Δ.Ε. και e-Ε.Φ.Κ.Α.), τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας του χρόνου που μεσολαβεί από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της (έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. απόφασης αναγνώρισης απαίτησης, έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. πράξης εκκαθάρισης, διαβίβαση φακέλου στο Υπουργείο και εξέταση πληρότητάς του – αίτημα ανάληψης υποχρέωσης –έλεγχος και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από ΓΔΟΥ Υπουργείου – έκδοση εντολής πληρωμής από διατάκτη Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και αλληλογραφία μεΟ.Α.Ε.Δ. για τυχόν συμπληρώσεις στοιχείων, εκκαθάριση δαπάνης από Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείουμετά από έλεγχο φακέλου και έκδοσης εντάλματος, εκτέλεση συμψηφισμού στο ύψος τουεντάλματος, ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τήρηση αρχείου).»

Παράλληλα, με τις εφαρμοζόμενες πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες ανακύπτουν προβλήματα κατά τηδιαδικασία συμψηφισμού που διενεργείται μέσω του Ολοκληρωμένου ΠληροφοριακούΣυστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας(συμψηφισμός μόνον εφόσον υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή άλλως το ένταλμα ακυρώνεται,συμψηφισμός με το ύψος της βεβαιωμένης οφειλής την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματοςκαι όχι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεων κλπ) μεαποτέλεσμα περαιτέρω επιβράδυνση και προβλήματα στη διαδικασία.

« Έτσι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων δεν εξοφλούνταιάπαξ αλλά σταδιακά, ανάλογα με τις βεβαιωμένες οφειλές τους στην Α.Α.Δ.Ε. ή και στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με αποτέλεσμα η οριστική εξόφληση αυτών να απαιτεί απροσδιόριστο αριθμόεπαναλαμβανόμενων διαδικασιών

Με βάση τα παραπάνω θεσμοθετήθηκε η νέα διάταξη του άρθρου 79 τουν.4916/2022 (Α ́65). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας καιΚοινωνικών Υποθέσεων εργάζονται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπουργείουΟικονομικών για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας προς την κατεύθυνση απλοποίησης,επιτάχυνσης και επίλυσης των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενηπερίοδο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού/παρακρατήσεων.

Σε ό,τι αφορά την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020, «οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 τουπαρόντος, λαμβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσοδιάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.∆. είναι ίσο ήμεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση καιτους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 12%

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό