Ιστορικό υψηλό εξαγωγών στα 40 δις ευρώ το 2021, πλησιάζοντας στον στρατηγικό στόχο εξωστρέφειας του 25% που έχει θέσει ο ΣΕΒΕ

Ιστορικό υψηλό εξαγωγών στα 40 δις ευρώ το 2021, πλησιάζοντας στον στρατηγικό στόχο εξωστρέφειας του 25% που έχει θέσει ο ΣΕΒΕ

Επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των προηγούμενων μηνών, το 2021 ολοκληρώθηκε με νέο ρεκόρ εξωστρέφειας αποδεικνύοντας όχι μόνο την ανθεκτικότητα του κλάδου, αλλά και τις τεράστιες προοπτικές του. Οι εξαγωγές αγαθών πλησίασαν τα €40 δις για πρώτη φορά στην ιστορία, ξεπέρασαν κατά πολύ τις επιδόσεις τόσο του 2020 όσο και του 2019, και απέδειξαν ότι ο διεθνής προσανατολισμός των επιχειρήσεων θα αποτελέσει το σημείο-κλειδί στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, οι φετινές επιδόσεις αποδεικνύουν πως ο στόχος εξωστρέφειας που έχει θέσει ο ΣΕΒΕ, ήτοι οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ να φτάσουν το 25% μέχρι το 2024, είναι απόλυτα εφικτός, καθώς αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 7,1% το 2021, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 θα ανέλθει περίπου σε 22,5% έναντι 18,6% το 2020. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η υποκατάσταση των εισαγόμενων προϊόντων με εγχώρια και παροχή κινήτρων για ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής με σκοπό τον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά στο διάστημα 2020-2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοινώθηκαν χθες 09.02.2022 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο του 2021 διαμορφώθηκαν σε €3.560,7 εκατ. έναντι €3.032,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και €2.908,3 εκατ. το 2019, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 17,4% και 22,4% αντίστοιχα. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι εισαγωγές τον τελευταίο μήνα του έτους και ανήλθαν σε €6.246,3 εκατ. το 2021 έναντι €4.533,0 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 37,8%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά κατά €1.184,9 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €2.685,6 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Δεκέμβριος 2019/2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Δεκ 21* Δεκ 20* Δεκ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 3.560,7 3.032,3 2.908,3 528,4 652,4 17,4% 22,4%
Εισαγωγές 6.246,3 4.533,0 4.544,3 1.713,3 1.702,0 37,8% 37,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.685,6 -1.500,7 -1.636,0 -1.184,9 -1.049,6 79,0% 64,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές ήταν, επίσης, ιδιαίτερα αυξημένες τον Δεκέμβριο του 2021 συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2020 και του 2019 και συγκεκριμένα κατά 25,1% (δηλαδή €869,0 εκατ.) και 28,6% (δηλαδή €964,1 εκατ.), με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €4.336,9 εκατ. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.582,7 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα σε €1.754,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 14,0% και 45,8% αντίστοιχα.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΔεκέμβριος 2019/2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Δεκ 21* Δεκ 20* Δεκ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 4.336,9 3.467,9 3.372,8 869,0 964,1 25,1% 28,6%
Εισαγωγές 2.582,7 2.264,9 1.979,2 317,8 603,5 14,0% 30,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.754,2 -1.203,0 -1.393,6 -551,2 -360,6 45,8% 25,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε ό,τι αφορά στο σύνολο του έτους, οι εξαγωγές πλησίασαν τα €40 δις και διαμορφώθηκαν συγκεκριμένα στο ποσό των €39.894,6 εκατ., με την αύξησή τους συγκριτικά με το 2020 να ανέρχεται σε €9.094,4 εκατ., δηλαδή 29,5% και συγκριτικά με το 2019 να ανέρχεται σε €6.023,5 εκατ., δηλαδή 17,8%. Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά €15.236,4 εκατ., δηλαδή 31,1% συγκριτικά με το 2020 και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €64.190,2 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €24.295,6 εκατ., το οποίο ήταν διευρυμένο κατά €6.142,0 εκατ., δηλαδή 33,8% συγκριτικά με το 2020 και κατά €2.431,4 εκατ., δηλαδή 11,1% συγκριτικά με το 2019.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019/2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Δεκ 21* Ιαν-Δεκ 20* Ιαν-Δεκ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 39.894,6 30.800,2 33.871,1 9.094,4 6.023,5 29,5% 17,8%
Εισαγωγές 64.190,2 48.953,8 55.735,3 15.236,4 8.454,9 31,1% 15,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -24.295,6 -18.153,6 -21.864,2 -6.142,0 -2.431,4 33,8% 11,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, καθώς από €23.312,9 εκατ. το 2019 και €24.126,1 εκατ. το 2020, διαμορφώθηκαν σε 28.869,1 εκατ. το 2021, καταγράφοντας αύξηση κατά 23,8% και 19,7% αντίστοιχα. Ομοίως, στο διάστημα 2020-2021 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €7.974,2 εκατ., δηλαδή 20,1% και διαμορφώθηκαν σε €47.596,4 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €3.231,2 εκατ., δηλαδή 20,9% και διαμορφώθηκε σε €18.727,3 εκατ. 

Πίνακας 4. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019/2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Δεκ 21* Ιαν-Δεκ 20* Ιαν-Δεκ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 28.869,1 24.126,1 23.312,9 4.743,0 5.556,2 19,7% 23,8%
Εισαγωγές 47.596,4 39.622,2 41.352,5 7.974,2 6.243,9 20,1% 15,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -18.727,3 -15.496,1 -18.039,6 -3.231,2 -687,7 20,9% 3,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο έτη όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5. Αναλυτικά, ανοδική πορεία συγκριτικά με το 2020 κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€1.348,1 εκατ., δηλαδή 27,7%), τροφίμων (€590,8 εκατ., δηλαδή 11,1%), χημικών (€609,9 εκατ., δηλαδή 12,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (€605,2 εκατ., δηλαδή 18,6%), διάφορων βιομηχανικών (€511,5 εκατ., δηλαδή 21,0%), πρώτων υλών (€622,0 εκατ., δηλαδή 49,3%), ποτών και καπνών (€129,4 εκατ., δηλαδή 16,3%), λιπών και ελαίων (€159,8 εκατ., δηλαδή 28,0%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€74,5 εκατ., δηλαδή 16,1%).

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019/2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Δεκ 21* Ιαν-Δεκ 20* Ιαν-Δεκ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 11.253,3 6.715,2 10.668,3 4.538,1 585,0 67,6% 5,5%
Βιομηχανικά 6.220,1 4.872,0 5.034,8 1.348,1 1.185,3 27,7% 23,5%
Τρόφιμα 5.892,6 5.301,8 4.817,9 590,8 1.074,7 11,1% 22,3%
Χημικά 5.650,2 5.040,3 4.116,0 609,9 1.534,2 12,1% 37,3%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.863,5 3.258,3 3.178,8 605,2 684,7 18,6% 21,5%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.941,9 2.430,4 2.856,7 511,5 85,2 21,0% 3,0%
Πρώτες Ύλες 1.882,5 1.260,5 1.483,5 622,0 399,0 49,3% 26,9%
Ποτά-Καπνά 924,4 795,0 750,3 129,4 174,1 16,3% 23,2%
Λίπη-Έλαια 729,9 570,1 422,5 159,8 307,4 28,0% 72,7%
Μη ταξινομημένα 536,2 461,7 535,6 74,5 0,6 16,1% 0,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 28.641,3 23.990,1 23.196,2 4.651,2 5.445,1 19,4% 23,5%
Σύνολο** 39.894,6 30.705,3 33.864,5 9.189,3 6.030,1 29,9% 17,8%

 Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 6. Εξαγωγές ανά κλάδο, Δεκέμβριος 2019/2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Δεκ 21* Δεκ 20* Δεκ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 1.023,3 762,1 930,8 261,2 92,5 34,3% 9,9%
Βιομηχανικά 522,3 382,7 334,2 139,6 188,1 36,5% 56,3%
Τρόφιμα 549,8 472,8 442,2 77,0 107,6 16,3% 24,3%
Χημικά 443,9 468,7 373,8 -24,8 70,1 -5,3% 18,8%
Μηχ/τα-Οχήματα 372,1 364,3 266,0 7,8 106,1 2,1% 39,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 262,8 215,4 238,0 47,4 24,8 22,0% 10,4%
Πρώτες Ύλες 205,5 144,0 158,9 61,5 46,6 42,7% 29,3%
Ποτά-Καπνά 68,9 54,1 55,2 14,8 13,7 27,4% 24,9%
Λίπη-Έλαια 61,4 65,7 56,4 -4,3 5,0 -6,5% 9,0%
Μη ταξινομημένα 50,4 50,1 52,0 0,3 -1,6 0,6% -3,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.537,1 2.217,8 1.976,7 319,3 560,4 14,4% 28,4%
Σύνολο** 3.560,4 2.979,9 2.907,5 580,5 652,9 19,5% 22,5%

 Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019/2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Οι χώρες της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών και συγκεκριμένα το 53,7% (δηλαδή €21.427,6 εκατ.), ενώ το 46,3% (δηλαδή €18.467,0 εκατ.) απεστάλη σε Τρίτες Χώρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2020 ήταν 57,5% για την ΕΕ (27) και 42,5% για τις Τρίτες Χώρες, ενώ για το 2019 ήταν 52,4% για την ΕΕ (27) και 47,6% για τις Τρίτες Χώρες.

Γράφημα 2. Μερίδιο (%) κυριότερων εξαγωγικών προορισμών, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό