Καταφύγιο αδέσποτων ζώων κατασκευάζει ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών

Καταφύγιο αδέσποτων ζώων κατασκευάζει ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών

Με στόχο την προστασία και την ευημερία των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών προχώρησε στη δημοπρασία του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 12η Οκτωβρίου 2023, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16 του ίδιου μήνα.
Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», είναι προϋπολογισμού 372.000 ευρώ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας και την κατασκευή χώρων ιατρείου, αναρρωτηρίου, φυλακίου και χώρων για το προσωπικό, εξασφαλίζοντας έτσι την ολοκληρωμένη φροντίδα των ζώων.
Πιο αναλυτικά, το καταφύγιο θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση 19.479,00τ.μ. στην περιοχή μεταξύ Αετοκορυφής και Αετολόφου. Το έργο προβλέπει ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων:
Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχετεύσεως λυμάτων και όμβριων, εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανσης, ψύξης, αερισμού), εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεσης), εγκαταστάσεις φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας κ.ά.
Το κυνοκομείο που θα κατασκευαστεί, είναι ένας χώρος που θα προσφέρει όχι μόνο καταλύματα, αλλά και όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ζώων.
Η φροντίδα, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ζώων είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, που συνεχίζει το έργο της με συνέπεια, πρόγραμμα και όραμα για το μέλλον.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό