Κομοτηνή: Α.Ο.Τ.Α Κ.Καραθεοδωρή- Απολογισμός έργου 2019-2023

Κομοτηνή: Α.Ο.Τ.Α Κ.Καραθεοδωρή- Απολογισμός έργου 2019-2023

Η  Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ A.E. ιδρύθηκε το 2009 από τον Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Μαρωνείας, τον Δήμο Ιάσμου και τη Ν. Τσανακλής ΑΕ

Το 2019, με την έναρξη της νέας Δημοτικής Αρχής, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του

Προέδρου της Εταιρείας, όντας εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος, πήραμε το ρίσκο και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες μετατροπής της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, είμαι σε θέση να βεβαιώσω ότι πετύχαμε το στοίχημα και, με απόλυτη συνέπεια στους καταστατικούς μας σκοπούς, επιδεικνύοντας εργατικότητα και επαγγελματισμό καταφέραμε να λειτουργούμε σήμερα έναν υγιή Οργανισμό, κερδοφόρο και χρήσιμο συμπαραστάτη, τεχνικό και επιστημονικό σύμβουλο για όλους τους συνεργάτες Δήμους.

Τα νέα μοντέλα βιώσιμων πόλεων κινούνται γύρω από τον άξονα του «smart city», δηλαδή πόλεων που λειτουργούν με «έξυπνη οικονομία», «έξυπνη μετακίνηση», «έξυπνο περιβάλλον», «έξυπνους ανθρώπους» και «έξυπνη διαβίωση». Προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Δήμων κινήθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες και τα έργα του Οργανισμού.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., είναι σήμερα μία εταιρεία που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων που συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης με τελικό αποδέκτη τον πολίτη.

Τα στελέχη της εταιρείας και εγώ, παραμένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις και τους στόχους μας, δημιουργήσαμε ένα αναπτυξιακό εργαλείο με στέρεες βάσεις, βιώσιμο και αποτελεσματικό για τον τόπο και τους πολίτες.

Λάπατας Αθανάσιος- Πρόεδρος Δ.Σ. Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Από το 2017 έως σήμερα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, υποστηρίζει διοικητικά τόσο τον Δήμο Κομοτηνής όσο και όλους τους εταίρους, στην υλοποίηση του έργου «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων – ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Η επιτυχία του προγράμματος και το υψηλό ποσοστό απορρόφησης  έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την εξάλειψη της φτώχειας, ειδικότερα, στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην περιοχή του Νομού Ροδόπης.

Η θετική αξιολόγηση της διαχείρισης του Προγράμματος, ο κατάλληλος σχεδιασμός για την απορρόφηση των πόρων και η σωστή διανομή των τροφίμων και της υλικής βοήθειας, συνέβαλε ουσιαστικά στην μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού για το Νομό Ροδόπης, το 2021.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

Το 2022 ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. έκανε το επόμενο βήμα και υπέγραψε την πρώτη του Προγραμματική Σύμβαση με το Δ. Ξάνθης, για την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης».

Από τότε έως σήμερα, η εταιρεία συνεργάζεται με το Δήμο Ξάνθης και ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες του, έχοντας υπογράψει έξι (6) Προγραμματικές Συμβάσεις στο σύνολο και έχοντας ενταχθεί στην Αστική Αρχή για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δ. Ξάνθης, στο πλάισιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027.

ΔΩΡΕΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

το πλαίσιο του έργου «INTERSYC II – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II» του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. ως εταίρος με επικεφαλής εταίρο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και από την Βουλγαρία  το Foundation “Center Nadja” και το Regional Department of Education – Blagoevgrad, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, παραχωρήθηκε προς χρήση ένας φορητός αυτόματος απινιδωτής στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Κομοτηνής και συγκεκριμένα στον Διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής κ. Πουρνάρα Ιωάννη.

To συγκεκριμένο σχολείο επιλέχθηκε καθώς είναι ένα εκ των σχολείων του Δήμου Κομοτηνής με τους περισσότερους μαθητές και γειτνιάζει με το 10ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής και το 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. Επιπλέον το 10ο Δημοτικό Σχολείο είναι στελεχωμένο με Νοσηλευτή αλλά και Γυμναστή, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση για χρήση απινιδωτή.

Ο απινιδωτής  θα είναι προσβάσιμος για την κάλυψη όλων των έκτακτων αναγκών τόσο για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, που εργάζεται στις σχολικές κοινότητες, όσο και για οποιαδήποτε άλλη έκτακτη περίσταση χρειαστεί, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή.

­

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.

Ν. Τσανακλή 15, 69100, Κομοτηνή

 

You’ve received it because you’ve subscribed to our newsletter.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό