Κομοτηνή: Εκδήλωση της Αναπτυξιακής Ροδόπης με θέμα “Προβλήματα και απειλές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον”

Κομοτηνή: Εκδήλωση της Αναπτυξιακής Ροδόπης με θέμα “Προβλήματα και απειλές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον”

Από την Αναπτυξιαξή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Α.Ε.) ανακοινώνεται:

“Πρόσκληση συμμετοχής σε συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας στο πλαίσιο του  Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με θέμα: «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον».
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ κατά την υλοποίηση του Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης & Ξάνθης της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, διοργανώνει Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Προβλήματα και
απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας) Ροδόπης & Ξάνθης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας 4.1 του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με 22 συνολικά συμβαλλόμενες παράκτιες και νησιωτικές ΟΤΔ Αλιείας της χώρας.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 16:00 με 19:00 στη Λέσχη Κομοτηναίων (Βενιζέλου 52, Κομοτηνή).
Κύριος στόχος του εν λόγω Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον σε σχέση με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές καθώς και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.
Μια από τις δράσεις του Σχεδίου είναι η σύσταση ενός «Παρατηρητηρίου Θάλασσας»: ενός (άτυπου) δικτύου ερευνητικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών συλλόγων και άλλων τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του διαλόγου σχετικά με τα θέματα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών.

Ο σκοπός του παρατηρητηρίου είναι διττός: αφενός η ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών που  καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία και αφετέρου η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Επιδίωξη της Δράσης είναι η συνεχής προσθήκη -ενημέρωση με έγκυρα δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδήσεις και δράσεις του παρατηρητηρίου, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης φορέων, θεσμών της πολιτείας, υπηρεσιών του κράτους και της κοινωνίας.

Πιστεύουμε πως η συμβολή σας θα ήταν σημαντική στο δημόσιο διάλογο και συγκεκριμένα στην συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας τοπικών φορέων Ροδόπης. Η παρουσία σας και η τοποθέτησή σας αναμένεται να συντελέσει στην κατάθεση καλών πρακτικών, επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων, στη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των επιπτώσεων τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών, σχετικά με τα εξής θέματα:
• Υπεραλίευση
• Εισβολή των ξενικών ειδών
• Θαλάσσια Ρύπανση
• Διάβρωση της παράκτιας ζώνης
• Ερημοποίηση
Παρακαλούμε θερμά για την θετική σας απόκριση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
O Γενικός Διευθυντής- Ευστάθιος Κεφαλίδης

Πληροφορίες
Αλεξάνδρα Περπερίδου: 2531034071-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό