Κομοτηνή: Ο Σύλλογος Μέριμνας “Άγιοι Θεόδωροι” δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών φροντίδας στα άτομα του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης “αξίΖΩ”

Κομοτηνή: Ο Σύλλογος Μέριμνας “Άγιοι Θεόδωροι” δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών φροντίδας στα άτομα του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης “αξίΖΩ”

Ένταξη μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 20214-2020 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ”Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο ΑποθεραπείαςΑποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨”» με Κωδικό ΟΠΣ 5037461 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
Η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση. Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας λαμβάνει χώρα στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας «αξίΖΩ» που λειτουργεί ο σύλλογος εντός του Δήμου Κομοτηνής, συγκεκριμένα στο Αγρόκτημα Υφαντών. Οι ωφελούμενοι παρακολουθούν ειδικά προγράμματα καθημερινά από Δεύτερα έως Παρασκευή σε οχτάωρη βάση. Τα ειδικά αυτά προγράμματα ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική υστέρηση είναι εξατομικευμένα και περιλαμβάνουν ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, αυτοεξυπηρέτηση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, φυσική αγωγή και αγωγή υγείας. με επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από ψυχίατρο, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, γυμναστές και νοσηλευτές.
Το συνολικό ποσό προυπολογίσμου για την Πράξη ανέρχεται σε 914.000,00 €. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2019. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2023.
2) Ένταξη μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 20214-2020 της Πράξης «Επιχορήγηση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “αξίΖΩ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5049522 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
Η πράξη αφορά στη μόνιμη διαμονή και παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση. Η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας λαμβάνει χώρα στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «αξίΖΩ 1», «αξίΖΩ 2» και «αξίΖΩ 3» που λειτουργεί ο σύλλογος εντός της πόλης της Κομοτηνής. Οι ωφελούμενοι διαμένουν στις Στέγες μόνιμα. Παρέχονται ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική υστέρηση, τα οποία είναι εξατομικευμένα και περιλαμβάνουν ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, αυτοεξυπηρέτηση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και αγωγή υγείας.
Το συνολικό ποσό προυπολογίσμου για την Πράξη ανέρχεται σε 1.020.000,00 €. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2020. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/09/2023.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό