Κομοτηνή: Προκήρυξη κενών θέσεων σε τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-24″

Κομοτηνή: Προκήρυξη κενών θέσεων σε τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-24″

Θέμα: «Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22-09-2023 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθούν κατατακτήριες εξετάσεις στο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής για την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων του σχολείου, για το σχολικό έτος 2023 – 2024:
1. Τρεις (03) θέσεις στη Β’ Γυμνασίου,
2. Δύο (02) θέσεις στη Γ’ Γυμνασίου,
3. Μία (01) θέση στην Α’ Λυκείου,
4. Τρεις (03) θέσεις στη Β’ Λυκείου,
5. Μία (01) θέση στη Γ’ Λυκείου.
.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο χώρο του σχολείου έως και την Πέμπτη 21-09-2023.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό