Κοπή Βασιλόπιτας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ

Κοπή Βασιλόπιτας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ

Τὴν Πέμπτη, 15η Φεβρουαρίου ἐ. ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε στά γραφεῖα τῆς Περιφεριακῆς Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας καί Δευτερο-βάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα, παρουσίᾳ τῆς Ἀναπληρώτριας Διευθύντριας Περιφερειακῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Μαριγούλας Κοσμίδου, τῆς Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας  Ἐκπαίδευσης Ν. Ροδόπης κ. Αἰκατερίνης Σαραφίδου, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Διευθυντοῦ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Ροδόπης κ. Γεωργίου Γιαντσόπουλου καὶ τῶν ἐργαζομένων στὰ γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως, εὐχόμενος καλή καὶ εὐλογημένη χρονιά, μὲ ὑγεία καὶ φωτισμό γιὰ τοὺς διδάσκοντες καὶ τούς διδασκομένους στὰ ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Περιφερείας μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό