Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί μιλούν για την βιώσιμη ανάπτυξη

Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί μιλούν για την βιώσιμη ανάπτυξη

Με έναν κρίσιμο διαδικτυακό διάλογο παρουσία του διακεκριμένου οικονομολόγου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ και προέδρου του Παγκόσμιου Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN), δρ. Τζέφρι Σακς ξεκινά τις εργασίες του το 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Regional Growth Conference.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί η 2η ετήσια έκθεση του SDSN πάνω στην Παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία μεταξύ άλλων θα εστιάζει στην λήψη πολιτικών αποφάσεων και στη διάθεση χρηματοδοτικών εργαλείων  προς την κατεύθυνση για την επίτευξη βιωσιμότητας και αειφορίας  στα πλαίσια του προγράμματος Ατζέντα  2030  και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Κατά τη διάρκεια του  διαδικτυακού διαλόγου οι συγγραφείς της έρευνας θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ετήσιας αναφοράς δίνοντας «τροφή» σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ευρωπαίους πολιτικούς για μια ανοιχτή συζήτηση και ανάπτυξη θέσεων επί των σημαντικών ευρημάτων της έρευνας.

Η ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει μια επισκόπηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Πράσινης Συμφωνίας από το 2020 και «οριοθετεί» αυτές τις πολιτικές σε 6 κατηγορίες μετασχηματισμού και μετάβασης ούτως ώστε να επιτευχθούν οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στα πλαίσια του προγράμματος «Ατζέντα 2030».  Κατά την διάρκεια του διαδικτυακού διαλόγου θα τονιστεί επίσης και το κρίσιμης σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη ζήτημα της ροής ιδιωτικών κεφαλαίων προς έργα και δραστηριότητες αειφορίας, ούτως ώστε να υπάρξει η κοινά επιδιωκόμενη μετάβαση στην βιωσιμότητα.

Ο διαδικτυακός διάλογος στον οποίο θα λάβουν μέρος διακεκριμένοι επιστήμονες και πολιτικές προσωπικότητες από την Ευρώπη θα λάβει χώρα στις 3 Μαΐου 2022  από τις 17:00 μέχρι τις 19:00 το απόγευμα και θα μεταδίδεται διαδικτυακά από το link:  https://rgc.gr/digital-dialogues/   

Ο διαδικτυακός διάλογος διοργανώνεται απ’ το Sustainable Development Solutions Network (SDSN), το SDSN Europe, φιλοξενείται από το Regional Growth Conference- εφημερίδα “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” και υποστηρίζεται απ’ το  European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό