Market Pass: Νέες πληροφορίες για επέκτασή του έως το τέλος του έτους

Market Pass: Νέες πληροφορίες για επέκτασή του έως το τέλος του έτους

Νέες πληροφορίες για το Market Pass. Φαίνεται πως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα επεκτείνει το μέτρο για άλλους δύο μήνες δηλαδή για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σε όλους τους πολίτες λόγω της θετικής πορείας που καταγράφουν τα έσοδα του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με το πλεόνασμα ύψους 2,2 δις ευρώ

Yπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το Market Pass επεκτείνεται έως το τέλος του έτους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφέρεια Έβρου και τις πληγείσες περιοχές Βοιωτίας και Φθιώτιδας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις πλημμύρες και διπλασιάζεται.

«Αυτό σημαίνει πως από 22 ευρώ τον μήνα για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό που αυξανόταν κατά 10 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον μέλος, πλέον θα ανέλθει γι’ αυτό το δίμηνο στα 44 ευρώ τον μήνα που αυξάνεται κατά 20 ευρώ για κάθε μέλος »  όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. «Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια με σήμερα απλά οι περιοχές αλλάζουν. Ωφελούμενοι είναι περίπου 280.000 νοικοκυριά με 740.000 μέλη και το κόστος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο υπολογίζεται περίπου σε 35 εκατ. ευρώ» συμπλήρωσε ο κ. Πετραλιάς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι του μέτρου αυτού είναι τα εξής:

α. Κριτήρια εισοδήματος

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2022, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού.

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το εισόδημα αυτό καθορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει εμπρόθεσμα κατά περίπτωση υποβληθεί.

β. Κριτήρια ακίνητης περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Market Pass 2: Ποιοι θα πληρωθούν στις 5 Νοεμβρίου

Στις 5 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι της τριπλής ενίσχυσης του Market Pass (Αυγούστου- Οκτωβρίου) που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου στην πλατφόρμα  https://vouchers.gov.gr/marketpass αλλά δεν πληρώθηκαν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου επειδή:

 • Είτε ξέχασαν να κάνουν αίτηση/
 • Είτε αυξήθηκε το εισόδημα τους /
 • Είτε υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης ή η καθυστέρηση στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες δηλώσεις που είχε κάνει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος στην ΕΡΤ. Επίσης μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2023 θα πληρωθούν και όσοι  υποβάλλουν αίτηση μετά τις 25 Σεπτεμβρίου και έως 31 Οκτωβρίου 2023 αλλά και όσοι των οποίων  οι φορολογικές δηλώσεις θα εκκαθαριστούν μετά τις  25 Σεπτεμβρίου.

Η ενίσχυση 

Η ενίσχυση κινείται μεταξύ 22 ευρώ έως 100 ευρώ το μήνα εφόσον η καταβολή του γίνει σε άυλη ψηφιακή κάρτα.  Δηλαδή η  ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

Επίσης επισημαίνεται πως για το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου που θα εξοφληθεί, τα ποσά κυμαίνονται μεταξύ 66 ευρώ και 300 ευρώ. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να λάβουν τα χρήματα της ενίσχυσης στο τραπεζικό λογαριασμό  τους θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα πάρουν  το 80% των προβλεπόμενων ποσών, δηλαδή εν προκειμένω από 53 ευρώ μέχρι και 240 ευρώ για το τρίμηνο. Αναλυτικά, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει άυλη κάρτα:

 • 22 ευρώ σε ένα μονομελές νοικοκυριό
 • 32 ευρώ σε ένα ζευγάρι χωρίς τέκνα
 • 32 ευρώ σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • 42 ευρώ σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 • 42 ευρώ σε ένα ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • 52 ευρώ σε ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 • 62 ευρώ σε ένα ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα
 • 72 ευρώ σε ένα ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά 20% εάν ο δικαιούχος έχει επιλέξει η καταβολή του Μarket Pass να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Υπενθυμίζεται πως  δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167) ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση  με την  προϋπόθεση ότι  πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Εισόδημα 

 • Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.
 • Οι έγγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Περιουσία 

Το ύψος της ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους είναι έως 250.000 ευρώ και για τους έγγαμους έως 400.000 ευρώ.

Στον ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Ωστόσο από τη χορήγηση του Market Pass  μένουν «αυτόματα» εκτός:

 • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 ότι φιλοξενούνται.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2022.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως και την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022.

Πηγή: enikonomia.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό