Μαθητές του 1ου γυμνασίου στο Μουσείο Καραθεοδωρή

Μαθητές του 1ου γυμνασίου στο Μουσείο Καραθεοδωρή

Στα πλαίσια προγράμματος που ανέλαβε η ομάδα μαθητών της γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής, και προκειμένου να δημιουργήσουν video που θα παρουσιάσουν στο Διαδικτυακό Πανελλαδικό Μαθηματικό Φεστιβάλ, επισκέφτηκαν το Μουσείο Καραθεοδωρή, περιηγήθηκαν στον χώρο, μελέτησαν τα εκθέματα, αντλώντας υλικό για την εργασία τους που είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μαθηματικό.

Οι κυρίες Πέλλα Παναγιώτα και Δημογέροντα Χρυσούλα είναι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που κατευθύνουν και συνοδεύουν τους μαθητές τους προκειμένου να φέρουν σε πέρας το πρόγραμμα που ανέλαβαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό