Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) για πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και για τους φροντιστές τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 σε έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες ήταν: Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα – Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σκοπός της ανωτέρω δράσης, η οποία περιλαμβάνει και δεύτερο κύκλο με ενημερωτικές ημερίδες στις προαναφερθείσες πόλεις, στο προσεχές μέλλον, είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, στην αυτοφροντίδα και τη μακροχρόνια φροντίδα πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη που θα συμβάλει στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας πάθησης και στην πρόληψη των κοστοβόρων, σε κάθε επίπεδο, επιπλοκών της.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες, πάσχοντες και φροντιστές, εκπαιδευτικοί οδηγοί επιμόρφωσης, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεών τους καθώς και την πληρέστερη ενημέρωσή τους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Επιπλέον διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία στόχευαν στον εντοπισμό αλλά και στην ενίσχυση των επιμορφωτικών αναγκών των πασχόντων και των φροντιστών τους. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμες και παρείχαν σημαντικές πληροφορίες που αφορούσαν τις μέχρι τώρα γνώσεις για την αυτοδιαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και την ποιότητα ζωής των πασχόντων αλλά και των φροντιστών τους.

Η εμπειρία μας από τις προαναφερθείσες ενέργειες καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος και την επαφή μας με τους πάσχοντες της Περιφέρειας, είναι πως με τη συμμετοχή τους, τόσο οι πάσχοντες με τις οικογένειές τους, όσο και οι φροντιστές τους απέκτησαν εύκολη πρόσβαση στην απαιτούμενη για την κατανόηση και τη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη ενημέρωση, καθώς και στην εκπαίδευση για τη σωστή χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, που ανοίγουν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση του Διαβήτη.

Μέσα από τις γνώσεις που έλαβαν οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα είναι σε θέση να καλλιεργήσουν περισσότερο το αίσθημα της ευθύνης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά τόσο στην αντιμετώπιση του Διαβήτη τους, όσο και στον εντοπισμό καταστάσεων που λειτουργούν ως φραγμοί στην αντιμετώπιση του Διαβήτη και οι οποίες μπορεί να μην είναι εύκολα διακριτές από έναν επαγγελματία υγείας.

Στο πλαίσιο της πράξης, δημιουργείται παράλληλα και διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής υποστήριξης σε πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, η οποία θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.diabeteseducation.gr), ενώ μέσα σε αυτήν θα δημιουργηθεί και πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για πάσχοντες και φροντιστές.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, για την αμέριστη υποστήριξη στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Επίσης, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, όπως επίσης και τους Δήμους Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης για την άριστη συνεργασία και τη δωρεάν παραχώρηση αιθουσών για την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Συμπαραστάτες μας, επίσης, σε όλη αυτήν την προσπάθεια της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. ήταν και θα παραμείνουν και στο επόμενο στάδιο της δράσης οι τοπικοί Σύλλογοι των Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίοι είναι: Σύλλογος Διαβητικών Ν. Δράμας, Σύλλογος Ινσουλινοεξαρτώμενων Ατόμων με Νεανικό Διαβήτη Ν. Καβάλας «ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ», Σύλλογος Διαβητικών Ν. Ροδόπης «ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και Σύλλογος Διαβητικών Ν. Έβρου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και την υποστήριξη των δράσεών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://glikos-planitis.gr.

————————- 

Λίγα λόγια για την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ιδρύθηκε στις 31 Μαΐου 1997 και είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Diabetes FederationIDF). Εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί 26 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Κύριοι στόχοι της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι αφενός η ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, των οικογενειών τους, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου η προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό