Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα που οργάνωσε η  Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα που οργάνωσε η Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ανάλυση των αναγκών και της επιχειρηματικής ετοιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων – Δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου και προγράμματος στήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις» που οργάνωσε η  Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής δράσης του έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the crossborder Territory» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VA  Ελλάδα- Βουλγαρία 2014- 2020.

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Αναπτυξιακής Ροδόπης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης, Νίκος Τσαλικίδης, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της διοίκησης της εταιρείας όσο και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη ειδικών  μορφών της οικονομίας, όπως είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα.  Ο ίδιος επισήμανε χαρακτηριστικά ότι η κοινωνική οικονομία μπορεί να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,  τονώνοντας την απασχόληση,  προσφέροντας λύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης συλλογικών συνεργατικών σχημάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Ροδόπης, Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Δημήτρης Λουρίκας σημειώνοντας ότι μέσω του προγράμματος «SOCIAL FORCES», η ΑΝΡΟ προσεγγίζει και επεξεργάζεται ζητήματα που αφορούν στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο κ. Λουρίκας πρόσθεσε ότι αντίστοιχες δράσεις της εταιρείας θα επεκταθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου διασυνοριακής συνεργασίας «FINANCIAL INSTRUMENTS».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας και στο πλαίσιο σχετικών εισηγήσεων, αναδείχθηκαν οι δράσεις του έργου «SOCIAL FORCES» με έμφαση στην ανάπτυξη χρηματοδοτικού εργαλείου για τη ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Tους στόχους και ενέργειες  που ενσωματώνει το διακρατικό έργο εξειδίκευσε κατά την παρουσίασή του ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΡΟ ΑΕ και project manager Στάθης Κεφαλίδης. Εστιάζοντας στο πρότυπο χρηματοδοτικό εργαλείο για την επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SOCIAL FORCES, ο κ. Κεφαλίδης υπογράμμισε ότι αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των αντίστοιχων φορέων με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης που προτείνεται για ένταξη χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2014-2020» προωθείται η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 10.000€ έως 70.000€.

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της έρευνας για την καταγραφή των δυνατοτήτων ανάθεσης υπηρεσιών και έργων σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας παρουσίασε ο εκπρόσωπος της εταιρείας  ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ (εταίρος του έργου) κ. Πρόδρομος Βαδράτσικας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 45 δημόσιοι φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή, όπως Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημόσια Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, Δημόσιοι οργανισμοί υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι Δημόσιοι φορείς στην Ελλάδα εκδήλωσαν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούν με Κοινωνικές Επιχειρήσεις στους τομείς της παιδείας και επιμόρφωσης, του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης, της ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον για μελλοντική συνεργασία με φορείς ΚΑΛΟ αναδείχθηκε επιπλέον εκ μέρους των Δημόσιων φορέων στη Βουλγαρία, ιδιαίτερα για έργα που αφορούν στους τομείς της παιδείας και της επιμόρφωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης.

Τη σημασία της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας τόνισε σε τοποθέτησή του ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εταίρος του έργου) κ. Μιλτιάδης Σταμπουλής. «Οι κοινωνικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς, επομένως η αξιοποίηση τόσο ανειδίκευτων όσο και εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο» ανέφερε ο κ. Σταμπουλής. «Η διαχείριση μιας κοινωνικής επιχείρησης και επιπλέον η εφαρμογή των αρχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με στοιχεία δημοκρατικής διακυβέρνησης απαιτεί την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εγκύκλιας εκπαίδευσης» επισήμανε μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο παράλληλα για τη σκοπιμότητα λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στους φορείς και τις επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο.

Η διαδικτυακή ημερίδα ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις εκ μέρους των εκπροσώπων Δήμων και Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό