Μεγάλο ενδιαφέρον στην 14η Πανελλήνια Σύνοδο του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)

Μεγάλο ενδιαφέρον στην 14η Πανελλήνια Σύνοδο του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)

Περισσότεροι από 250 σύνεδροι φιλοξενούνται στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της 14ης Πανελλήνιας Συνόδου του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) με τη συμμετοχή εισηγητών και επιστημόνων με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.
Ο τίτλος της 14ης Συνόδου είναι «Ανάκτηση & Ανακύκλωση – Η Ελλάδα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων» και έχει ως κύριο θέμα την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως καθορίσθηκε με το νέο ΕΣΔΑ και την πρόσφατη νομοθεσία. Ένα σημαντικό επίσης θέμα που θα απασχολήσει την 14η Σύνοδο είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων την νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
Η Σύνοδος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), της Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό