Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

Στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 2019 η πρωτοποριακή Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών. Στις προσφερόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες περιλαμβάνεται νευροψυχολογική αξιολόγηση, ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα νευροψυχολογικής αποκατάστασης και ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, καθώς και πρόγραμμα σταδιακής επανένταξης και προσαρμογής.Στόχοαποτελεί η σφαιρική αντιμετώπιση των εγκεφαλικών βλαβών, η σταδιακή ανάκτηση της ικανοποιητικής λειτουργικότητας του ασθενούς και η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τουατόμου.

Στη Μονάδα δεκτοί γίνονται ενήλικες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) ή άλλες επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, όπως αγγειακά εγκεφαλικά, ανευρύσματα, ανοξίες, ενδοκράνιους όγκους, εγκεφαλίτιδες, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες, πολλαπλή σκλήρυνση, νόσηση απόSARS-CoV-2 και άλλα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 60 ετών, να έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη πριν από τουλάχιστον 3 μήνες, και να διαθέτουν στοιχειώδη λεκτική επικοινωνία, δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα και ένα επαρκές επίπεδο εγρήγορσης και αντοχής, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα ομαδικό πρόγραμμα 5 ωρών την ημέρα.

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τη δομή, τα ψυχομετρικά εργαλεία, τις θεραπευτικές μεθόδους και τις ασκήσεις συστηματικής γνωστικής ενδυνάμωσης του BrainInjuryDayTreatmentProgramτου NYULongoneHealth, RuskInstituteNewYork, U.S.A., τα οποία έχουν μεταφραστεί και προσαρμοστεί στον ελληνικό πληθυσμό.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310318218 ή μέσω emailστο info_thes@elepap.gr

* Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα. Από το 1969, καλύπτει ανάγκες θεραπείας και αποκατάστασης σε παιδιά και νέους με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την κοινωνική τους ένταξη. Μέσω ολιστικής προσέγγισης και μετά από Διεπιστημονική αξιολόγηση, το επιστημονικό της προσωπικό προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την αποκατάσταση κινητικών διαταραχών και την αντιμετώπιση αναπτυξιακών δυσκολιών, διαταραχών ομιλίας και επικοινωνίας, συμπεριφοράς, περιπτώσεων μαθησιακών δυσκολιών κ.α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό