«Μπλε Κωδικός» στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

«Μπλε Κωδικός» στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας του, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του, στο Σχέδιο δράσης αντιμετώπισης καρδιοαναπνευστικής ανακοπής ασθενούςεπισκέπτηεργαζομένου, στο χώρο του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης «Μπλε Κωδικός».

Το Σχέδιο Ετοιμότητας «Μπλε Κωδικός», συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ακολουθώντας τις οδηγίες του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), ώστε σε περίπτωση Καρδιοαναπνευστικής Ανακοπής ασθενούς, επισκέπτη ή εργαζομένου, να τίθεται σε λειτουργία άμεσα το σχέδιο για την αντιμετώπιση της, διασφαλίζοντας σε όλους τους χώρους του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης την μέγιστη ασφάλεια και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) ασκήσεις προσομοίωσης, σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου, οι οποίες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό