Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάρτα από τις τάσεις της MRB που αναφέρεται στη δημοτικότητα υπουργών της κυβέρνησης.