Νέα μεταλλικά στέγαστρα στο δημοτικό camping Αλεξανδρούπολης

Νέα μεταλλικά στέγαστρα στο δημοτικό camping Αλεξανδρούπολης

Νέα ολοκαίνουρια στέγαστρα τοποθετούνται στο δημοτικό camping Αλεξανδρούπολης, μετά την ολοκλήρωση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την αδειοδότηση των απαραίτητων ενεργειών.
Τη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) νέων μεταλλικών στεγάστρων στο δημοτικό camping Αλεξανδρούπολης, αρχικού προϋπολογισμού: 230.020,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), με τελική τιμή κατακύρωσης 190.092,00€, υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 14.04.2022 ο Πρόεδρος της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Βασίλης Δέλκος και ο ανάδοχος του έργου, παρουσία του νέου αντιπροέδρου της Τ.Ι.Ε.Δ.Α., Πέτρος Κυριακίδης.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης, είναι η «Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ» και για τον ορισμό του αναδόχου ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα και σύμφωνα με τη σύμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό