Νέος Φορτωτής Εκσκαφέας  στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Νέος Φορτωτής Εκσκαφέας στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Έγινε από τον Δήμο Κομοτηνής η παραλαβή φορτωτή εκσκαφέα στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Ο φορτωτής εκσκαφέας θα εξυπηρετήσει πολλές πάγιες, αλλά και έκτακτες ανάγκες  υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) σε εργασίες  συντήρησης-επισκευής του Δημοτικού Οδικού Δικτύου (αποχιονισμοί, άρση φερτών υλικών, καθαρισμοί αγωγών-ομβρίων κλπ) και γενικότερα τεχνικών έργων και υποδομών. Επίσης, ο φορτωτής  εκσκαφέας θα χρησιμεύσει σε καθαρισμούς δημοτικών εκτάσεων από απόβλητα εντός και εκτός της Κομοτηνής καθώς επίσης των οικισμών. Πρόκειται για μια ακόμη προμήθεια που συμβάλλει στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων του Δήμου που μετρούν πάνω από 20 χρόνια ζωής.

Το μηχάνημα αγοράστηκε στο πλαίσιο της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόφημος ΙΙ» και είναι ένα από τα τρία που αγοράζει ο Δήμος μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αρχικά, παρελήφθη ένα σάρωθρο και σε λίγες μέρες θα παραληφθεί και το πλυντήριο κάδων.

Η προμήθειά του έγινε μέσα από ηλεκτρονικό διαγωνισµό και η αξία του φορτωτή ανέρχεται σε 105.276 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό