Νέους κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος» ανακοίνωσε η ΕΕ-Τέλος στις συναλλαγές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ

Νέους κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος» ανακοίνωσε η ΕΕ-Τέλος στις συναλλαγές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ

Νέους κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος» ανακοίνωσε η ΕΕ με θεσμοθετημένους πλέον κανόνες και… κυρώσεις

Σε συμφωνία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν για τα μέτρα εκείνα που θα ενισχύσουν την εργαλειοθήκη ελέγχου για το «ξέπλυμα χρήματος» της ΕΕ.

Οι διαπραγματευτές των συννομοθετών της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering, AML) και τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων». Οι συμφωνηθείσες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που φέρουν ευθύνη για την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Βάσει της νέας νομοθεσίας θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους λογαριασμών και θα δοθούν περισσότερες εξουσίες στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι από το 2029 οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Πέτυχαν επίσης αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά τα εξαιρετικά πλούσια άτομα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η παράκαμψη των κυρώσεων.

Πλέον, η  συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2023, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).

Οι νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος»

  • Ενιαία εποπτεία της ΕΕ και συνεπής εφαρμογή των κανόνων και των κυρώσεων
  • Προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους
  • Περισσότερες αρμοδιότητες για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών
  • Πανευρωπαϊκό όριο 10.000 ευρώ για μεγάλες πληρωμές σε μετρητά
  • Κανόνες διαφάνειας για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε ισχύ από το 2029
Πηγή: dnews.gr
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό