Ο Δήμος Ξάνθης «θωρακίζει» τις ψηφιακές συναλλαγές των υπηρεσιών του με τους πολίτες

Ο Δήμος Ξάνθης «θωρακίζει» τις ψηφιακές συναλλαγές των υπηρεσιών του με τους πολίτες

Την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διαθέτει ο Δήμος Ξάνθης για τις ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Είσπραξης Οφειλών Δήμου Ξάνθης (Open1EasyPay), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Επικρατείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από σχετικό αίτημά του, τον Μάιο του ‘21.

Με την απόφαση του Υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη, στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ο Δήμος Ξάνθης πιστοποιείται από το Υπουργείο Επικρατείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την παροχή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς με τον τρόπο αυτό ο Δήμος «θωρακίζει» τις ψηφιακές συναλλαγές των υπηρεσιών του για τους συνδημότες μας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων του κάθε χρήστη.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί μια, εναρμονισμένη με τις επιταγές του εθνικού και ευρωπαίου νομοθέτη, μέθοδο, στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΣΑ), που προωθεί το υπουργείο, για να υποστηρίξει τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με κανόνες και οδηγίες που βασίζονται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, μετά από την εξέλιξη αυτή τόνισε: «Ο Δήμος Ξάνθης, αναγνωρίζοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση όχι μόνο για τους ΟΤΑ, αλλά και για ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί η εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση -όπου και έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα- πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, εστιάζοντας σε αυτό που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό: τη μετάβαση σε αυτή τη “νέα εποχή”, αλλά με όρους που θα προστατεύουν, διασφαλίζουν και θωρακίζουν τα κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων και βεβαίως των συνδημοτών μας, όπως είναι τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα, που ανταλλάσσονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου και τα οποία έχουμε χρέος να προφυλάξουμε»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό