Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΙΒΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΙΒΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ, προέστη τῶν Πανηγυρικῶν Λατρευτικῶν Συνάξεων ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν μετά τῆς δεούσης ἁγιορειτικῆς λαμπρότητος.

Εἰς τὴν Πανηγυρικήν Ἱεράν Ἀγρυπνίαν, ἱερούργησεν μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ν. Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παλμύρας κ. Ἰωάννου, τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, Ἀρχιμανδρίτου Προδρόμου, τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ καὶ λοιπῶν Κληρικῶν καὶ ἁγιορειτῶν Πατέρων.

Τὸ ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας προέστη τοῦ μεθέορτου Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Κτητορικοῦ Μνημοσύνου. Ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς Ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί τῇ ὑποδοχῇ εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πρωτεπιστάτου, Πανοσιολ. Ἱερομονάχου Γεωργίου Βατοπαιδινοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καὶ παρεκάθησεν μετ’ αὐτῶν εἰς τὴν ἑόρτιον τράπεζαν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό