Οι Κληρικοί της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής για τη Μονή της Χώρας

Οι Κληρικοί της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής για τη Μονή της Χώρας

Κατά τήν πρότριτα τακτική μηνιαία ἱερατική σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἀντηλλάγησαν οἱ πασχάλιες εὐχές μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συμπάσης τῆς ἱερατικῆς οἰκογενείας καί συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα πνευματικῆς καὶ διοικητικῆς φύσεως.

Ἐπιπροσθέτως, συζητήθηκε βαρυθύμως καὶ ἡ μετατροπή τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σὲ μουσουλμανικό τέμενος. Οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔντονα προβληματισμένοι καί συστοιχούμενοι πρός τὴν σχετική Ἀνακοίνωση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξέφρασαν τὴν ἀπαρέσκειά των γιὰ τά ἐνεργούμενα τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως κατά τά τελευταῖα ἔτη, σέ σχέση πρός τά πολυαίωνα μνημεῖα παγκόσμιας πολιτισμικῆς κληρονομίας.

Ἡ μετατροπή σὲ μουσουλμανικά τεμένη τῆς Ἁγίας Σοφίας Νίκαιας, τῆς Ἁγίας Σοφίας Τραπεζοῦντος, τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως καί ἐσχάτως τῆς Μονῆς τῆς Χώρας διχάζει τήν παγκόσμια κοινότητα ὡς πρός τὴν σκοπιμότητά της, παραβιάζει τήν ἱστορικά καθορισμένη πολιτισμική φυσιογνωμία τῶν ἀρχιτεκτο­νημάτων, ἐγείρει δέ σοβαρούς κινδύνους, τούς ὁποίους ἡ παγκόσμια κοινότητα καί τά ἁρμόδια θεσμικά της ὄργανα ὀφείλουν νά θεραπεύσουν, ὥστε νά μή παραδοθοῦν βίαια στήν φθορά καλλιτεχνήματα πού ἀκόμη ἀναδεικνύουν ἐναργῶς τό μεγαλεῖο τοῦ ὑπερχιλιετοῦς βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό