Οι υπηρεσίες του Δήμου Ιάσμου για την εξυπηρέτηση των δημοτών αναβαθμίζονται

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ιάσμου για την εξυπηρέτηση των δημοτών αναβαθμίζονται

Η ενεργοποίηση των θυρίδων του Δήμου Ιάσμου στην ψηφιακή πύλη της Δημόσιας διοίκησης gov.gr αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δημοτών μας για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων όπως:
▪️ Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης:
– Γέννησης
– Γάμου
– Συμφώνου συμβίωσης
– Θανάτου
▪️ Πιστοποιητικό:
– Εγγύτερων συγγενών
– Γέννησης
– Οικογενειακής κατάστασης
– Ιθαγένειας
– Εντοπιότητας
▪️ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
▪️ Άδεια Πολιτικού Γάμου
Η υποβολή των αιτημάτων και η έκδοση των παραπάνω εγγράφων γίνεται μέσω του συνδέσμου https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/request/
Για την διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας παραθέτουμε το αναλυτικό βίντεο του Υπουργείου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό