Οικουμενικός Πατριάρχης: “Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια την έννοια της φιλανθρωπίας” – Απαραίτητη η συνεργασία Εκκλησίας και ιατρικής επιστήμης

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια την έννοια της φιλανθρωπίας” – Απαραίτητη η συνεργασία Εκκλησίας και ιατρικής επιστήμης

«Μέσα εις την αγωνίαν, τον φόβον, τον πόνον και τη θλίψιν της πανδημίας του κορωνοϊού, τα όμματα των πιστών είναι εστραμμένα προς αυτούς τους Αγίους, τους έχοντας χαρίσματα ιαμάτων». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην Εγκύκλιό του με αφορμή την εορτή της Σύναξης των Αγίων Ιατρών, που φέτος θα εορταστεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος στέκεται, επίσης, στα προβλήματα τα οποία ανέδειξε η πανδημία, αλλά και τα θετικά που έφερε στην επιφάνεια όπως η έννοια της φιλανθρωπίας, η συσπείρωση της κοινωνίας και η ανάγκη για συνεργασία Εκκλησίας και ιατρικής επιστήμης.

Ως γνωστόν, στη συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία έλαβε χώρα στις 21 του περασμένου Ιουλίου, υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου, συζητήθηκε και εκτιμήθηκε η θυσιαστική και ουσιαστική προσφορά της ιατρικής επιστήμης και των θεραπόντων της στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε να καθιερωθεί η εορτή της «Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών» την Κυριακή εκάστου έτους την πλησιέστερη προς την 17ην και την 18ην Οκτωβρίου, κατά τις οποίες εορτάζεται η Σύναξις των Αγίων Αναργύρων και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά του Ιατρού. Κατά την ημέρα αυτή, της «Συνάξεως των Αγίων Ιατρών», η Εκκλησία θα τιμήσει την όλη συνεισφορά της ιατρικής επιστήμης και των θεραπόντων της προς την ανθρωπότητα.

Σε Εγκύκλιό του, ενόψει της φετινής εορτής των Αγίων Ιατρών, ο κ.κ. Βαρθολομαίος υπενθυμίζει εισαγωγικά ότι «από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι των νεοτέρων χρόνων, ιατροί, νοσηλευται, εξειδικευμένοι θεραπευταί και πολλοί απλοί και ευσυνείδητοι Χριστιανοί διηκόνησαν τους “εν ασθενείαις κατακειμένους και εν θλίψεσιν όντας”, εκφράζοντες εμπράκτως, ως τύπος και εικών Χριστού, την φιλανθρωπίαν του Θεού. Αρκετοί διεκρίθησαν δια την αγιότητά των, την οποίαν ανεγνώρισεν η Εκκλησία, κατατάξασα αυτούς επισήμως εις το εορτολόγιόν της”.

“Η πανδημία έφερεν εις την επιφάνειαν την εύθραυστον πλευράν της φύσεως του ανθρώπου, την ανισορροπίαν η οποία υπάρχει εις το φυσικό περιβάλλον λόγω της πλεονεξίας μας, την διάσπασιν και διχόνοιαν που υπάρχει εις την ευρυτέραν κοινωνίαν, αλλά και τα εντάσεις εις τους κόλπους της Εκκλησίας. Μας ηνάγκασε να αναλογισθώμεν το πως βιούμεν την πίστιν μας ενώπιον της τραγικής απειλής του θανάτου, της απωλείας των ηγαπημένων μας και της μοναξιάς που ενυπάρχει εις την ασθένεια και το πένθος. Μας ωδήγησεν εις το να αναζητήσωμεν, με την βοήθειαν των Αγίων, την χάριν του Θεού της αγάπης. Συνάμα, η πανδημία έφερεν εις την επειφάνειαν την πραγματικήν έννοιαν της φιλανθρωπίας, την ανάγκην διά συσπείρωσιν και συντονισμών όλων των φορέων της κοινωνίας, την απαραίτητον συνεργασίαν μεταξύ Εκκλησίας και ιατρικής επιστήμης”, αναφέρει για τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία αλλά και τα θετικά τα οποία προσέφερε.

Ο Παναγιώτατος αναφέρεται στις υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες έχουν καταβάλει οι γιατροί την περίοδο της πανδημίας προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές. «Αυτοί είναι και το ιδιαίτερον στήριγμα και παράδειγμα των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων εν τω χώρω της υγείας, οι οποίοι, καθ’ όλην την διάρκειαν της πανδημίας έχουν καταβάλει υπερανθρώπους προσπάθειας δια να σώσουν ζωάς και να παράσχουν φροντίδα, περίθαλψιν και ανακούφισιν εις τους εμπεριστάτους συνανθρώπους των», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο Παναγιώτατος συγχαίρει και ευχαριστεί πατρικώς τους ιατρούς και θεραπευτές, ευχόμενος όπως: «Κύριος ο Θεός στηρίζη και ενδυναμώνη υμάς εις το ευλογημένον έργον σας». «Σας ενθαρρύνομεν να έχετε αγάπην ανυπόκριτον», συνεχίζει, «να είσθε φιλόστοργοι, να τιμά ο εις τον άλλον, να καλλιεργείτε φλογεράν πίστιν, “τω Κυρίω δουλεύοντες, τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, ταις χρείαις των αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες”, ώστε να δοξάζεται δι’ υμών ο εν Τριάδι Θεός, ο Δοτήρ παντός αγαθού».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό