Ολοκλήρωση Πρώτης Συνάντησης Μελών eMTcluster

Ολοκλήρωση Πρώτης Συνάντησης Μελών eMTcluster

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Φορέας Αρωγός του eMTcluster, του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μεγάλη χαρά υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη, τις εταιρείες Μέλη του cluster.

H Πρώτη Συνάντηση Μελών eMTcluster πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις τηςenaΣύμβουλοι Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα στο#enahub, σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών από κάθε τομέα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα.

Στη συνάντηση, επιβεβαιώθηκαν οι άξονες στρατηγικής του συνεργατικού σχηματισμού, που συνοψίζονται στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην υποστήριξη επιχειρήσεωνκαι οργανισμών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ώστε να οδηγηθούν ασφαλέστερα και ταχύτερα στονψηφιακό τους μετασχηματισμό. 

Οι 15 επιχειρήσεις -Μέλη του eMTcluster, μαζί με τους υπεργολάβους τους, αναμένεται να διαμορφώσουν ένα προηγμένο Κέντρο Τεχνολογίας (technologyhub) που θα απευθύνεται πρωταρχικά στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της Περιφέρειας, στις οποίες θα εξασφαλίζει:

  • Πληρότητα τεχνολογικών λύσεων. Το eMTcluster θα καλύπτει κάθε σύγχρονη ανάγκη που απαιτείται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμπορικές, Μεταποιητικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του τομέα Τουρισμού και Επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και συλλογικούς φορείς όπως Επιμελητήρια και Συνεταιρισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.
  • Ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών. Οι προηγμένες τεχνολογίες θα συνδυάζονται με τις απαραίτητες μελέτες, συμβουλευτική των επιχειρήσεων, εκπαίδευση και διαχείριση προγραμμάτων, ώστε η επιχείρηση να έχει σε ένα σημείο το σύνολο των εργασιών που απαιτείται για τον τεχνολογικό της μετασχηματισμό και την ενίσχυση της καινοτομίας της που θα συμβάλλει στα επιχειρησιακά της σχέδια.
  • Εγγύτητα. Το eMTcluster θα λειτουργεί στο περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την γρήγορη ανταπόκριση στις αναμενόμενα διευρυμένες ανάγκες τους. Στο eMTcluster υπάρχει άλλωστε η κατάλληλη ομάδα υποστήριξης, στην οποία οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί μπορούν να απευθύνονται για την υποστήριξη των αναγκών τους και την αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών.

Χαιρετισμό στη συνάντηση, απηύθυνε ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, Αντιπρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το eMTclusterκαι την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, τόσο στηνΞάνθη, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας.

Ο κ. Σταύρος Αμοιράς,Συνιδρυτής και Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξηςτης εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης,  καλωσόρισε στηνΞάνθη τους εκπροσώπους των Μελών του clusterκαι παρουσίασε τη δέσμη υπηρεσιών που προσφέρει η ena. Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει επίσης, τις ευκαιρίες συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ των Μελών του clusterκαθώς και την ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης τους.

Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Παπασταματίου, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του eMTclusterκαι ο κ. Στέλιος Κοτόπουλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ερευνητικών Προγραμμάτωντηςena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, άνοιξαν τον κύκλο των τεχνικών εργασιών της συνάντησης παρουσιάζοντας τα θέματα και τις διαδικασίες προς συζήτηση.

Στην υβριδική συνάντηση φιλοξενήθηκαν δια ζώσης αλλά και απομακρυσμένα οι εκπρόσωποι των εταιρειών-Μελών του cluster: Alpha PlanConsultants, Geosense,Explicit AI,ATC,OTS,MyIPnetWorks,Seems, Genet,Vertitech,Act4energy,ΦΜ Επιχειρείν, Ten06, EFB,CogninnκαιLioncode.

Στα διαλείμματατων τεχνικών εργασιών,οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γευτούνπαραδοσιακές πίτεςκαι αλλαντικά, προϊόντα ονομασίας προέλευσης της περιοχής καθώς καιτοπικά τυριά και οίνους.

Το πέρας της συνάντησης ακολούθησε μια ξεχωριστή ξενάγηση στην Παλιά Πόληκαι το Λαογραφικό& Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθηςαπό τη Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης.

Η Πρώτη Συνάντηση Μελών eMTclusterδιοργανώθηκε από την #enaevents, τη νέα υπηρεσία της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, που σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, δια ζώσης, υβριδικές και απομακρυσμένης συμμετοχής στο φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, παραμένει πιστή στην αποστολή να συμβάλει στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην οποία δραστηριοποιείται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό