Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν για χρήση οι νέες παιδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν για χρήση οι νέες παιδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Ένα σημαντικό έργο για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα παιδιά των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ολοκληρώθηκε.
Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός τμήματος του προγράμματος κατασκευής και αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου, με στόχο τη διασφάλιση υψηλής λειτουργικότητας κάλυψης των αναγκών των παιδιών και το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε σ’ αυτόν τον τομέα.
Η ενίσχυση δέκα νέων παιδικών χαρών ολοκληρώθηκε και περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, περιφράξεων, πληροφοριακών πινακίδων, κατάλληλης ξυλείας κλπ.
Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών συνεχίζει ν’ αναζητά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να προχωρήσει και σε άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις στο σύνολο των οικισμών του για να καλυφθεί με επάρκεια το σύνολο της επικράτειας του.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό