Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, στοχεύοντας στην εκπόνηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, για την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων προώθησης της ηλεκτροκίνησης, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου υποδομών φόρτισης στα λειτουργικά του όρια, ολοκλήρωσε την εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο).
Ο Δήμος σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία χωροθέτησε, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία χωρικής ανάλυσης και επιστημονικές μεθόδους για την τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής, 19 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που εξυπηρετούν στο σύνολό τους τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών.
Τα σημεία επαναφόρτισης προσδιορίστηκαν να λειτουργήσουν σε διάφορα σημεία του Δήμου, με στόχο τη διεύρυνση τους σε όλη την επικράτεια του.
Μεταξύ άλλων τα σημεία επαναφόρτισης βρίσκονται σε πολλούς οικισμούς του Δήμου, στην παραλιακή ζώνη, ενώ έχουν προβλεφθεί θέσεις για ιδιωτικά οχήματα και ταξί καθώς επίσης σημεία επαναφόρτισης ΑμΕΑ και τουριστικών λεωφορείων.
Το Σ.Φ.Η.Ο εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και σηματοδοτεί την βούληση της Δημοτικής Αρχής του για τη μετάβαση σε μία οικονομία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό