Ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη σειρά δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων του Δήμου ο Δήμος Δράμας

Ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη σειρά δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων του Δήμου ο Δήμος Δράμας

Με μία Τελική Απολογιστική Ημερίδα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πολύ επιτυχημένων δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ», τμήμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Δράμας.

Η Ημερίδα, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Δράμας και το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Hydrama Grand Hotel.  Κατά τη διάρκειά της, εκπρόσωποι του Δήμου και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων παρουσίασαν το σύνολο των ενεργειών που υλοποιήθηκαν για την εκτέλεση των δράσεων καθώς και τα αποτελέσματα τους ενώ στη γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν νέες προτάσεις συνεργασιών αλλά και τρόποι περαιτέρω βελτίωσης των αποτελεσμάτων παρόμοιων δράσεων στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Δράμας, ο οποίος, επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα με την οποία ο Δήμος αντιμετωπίζει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, αναφέροντας τις υποδομές που ήδη διαθέτει προς αυτόν τον σκοπό αλλά και εκείνες που ολοκληρώνονται  σύντομα, και οι οποίες θα καταστήσουν το Δήμο Δράμας πρωτοπόρο στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Από την πλευρά του Δήμου, συμμετείχαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφορικής, κ.κ. Γιάννης Εφραιμίδης και Μιχαήλ Τάσσου, καθώς και η κ. Κατερίνα Ιωσηφίδου, Προϊσταμένη του εν λόγω Τμήματος η οποία είχε και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Η κ. Ιωσηφίδου παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του Έργου ενώ ο κ. Τάσσου τόνισε την αξία των δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά ως σημαντικό παράγοντα για την εμπέδωση των καλών πρακτικών στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο κ.  Γιώργος Βογιατζής, Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., περιέγραψε την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού  Σχεδίου  Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπογραμμίζοντας την καλή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως αυτή θα συνεχιστεί και με τη νέα σύμβαση συνεργασίας των δύο φορέων.  Τη συμβολή της ΕΕΑ στη στήριξη των ΟΤΑ επεσήμανε και η κ. Σοφία Τζαρούχη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εκφράζοντας, παράλληλα, και τη διαβεβαίωση πως όποια προβλήματα υπάρχουν και δυσκολεύουν την απόδοση των συστημάτων θα ρυθμιστούν σύντομα. Από την πλευρά της ΕΕΑΑ, ο κ. Δημήτρης Παπασωτηρίου, παρουσίασε τα σημαντικά αποτελέσματα που επιτυγχάνει η ΕΕΑΑ στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών  και υπογράμμισε τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν από τους αρμόδιους φορείς ώστε η λειτουργία των συστημάτων να καταστεί πιο αποδοτική.

Η Δρ. Έφη Τριτοπούλου, συντάκτης του επιστημονικού Οδηγού Πρόληψης Παραγωγής Απορριμμάτων, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, παρουσίασε τη φιλοσοφία και δομή του οδηγού και, τέλος, η κ. Δήμη Τζιβοπούλου, Πολιτισμολόγος και στέλεχος της Butterfly Communication, της Αναδόχου εταιρίας που υλοποίησε τις δράσεις του έργου, αναφέρθηκε στον ρόλο της επικοινωνίας ως καταλύτη για την ανάπτυξη  της κυκλικής οικονομίας.
Οι δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων του Δήμου Δράμας υλοποιήθηκαν βάσει του Σχεδίου δράσης και εξειδίκευσης και αναπτύχθηκαν σε χρονικό διάστημα δύο ετών, προσελκύοντας τους πολίτες της Δράμας, μικρούς και μεγάλους. Περιέλαβαν ποικίλες δράσεις, τόσο για το γενικό κοινό όσο, κυρίως, για τα παιδιά και τους μαθητές, όπως εκδηλώσεις, εργαστήρια, διαγωνισμούς, δημιουργία και διανομή ενημερωτικών εντύπων και προωθητικού υλικού, ενέργειες μαζικής επικοινωνίας και υπαίθριας προβολής.

foto : Χρονικά Δράμας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό