Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο: Αλληλούχηση Μικροβιώματος & Ανάλυση Δεδομένων

Ο κόμβος της Εθνικής Υποδομής στη Συνθετική Βιολογία OMIC-Engine, στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργάνωσε επιτυχώς από τις 8 – 12 Οκτωβρίου 2021 Πενθήμερο Εργαστηριακό Σεμινάριο με φυσική παρουσία με θέμα την αλληλούχηση και ανάλυση δεδομένων μικροβιώματος.

Τα μικροβιώματα είναι σύνθετες και δυναμικές μικροβιακές κοινότητες οι οποίες σε συνδυασμό με τους μεταβολίτες τους, διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε ποικίλες βιολογικές διαδικασίες του εκάστοτε ξενιστή – φυτού ή ζώου – ή/και του οικοσυστήματος. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλληλούχησης επόμενης γενιάς (next-generation sequencing – NGS) έχει επιτρέψει τη μελέτη των μικροβιωμάτων σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, οδηγώντας όχι μόνο στην αποκάλυψη του ρόλου τους αλλά και στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Σκοπός του πενθήμερου εργαστηριακού σεμιναρίου, ήταν η παροχή θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη επεξεργασία δειγμάτων μικροβιώματος από τη συλλογή και την αλληλούχηση μέχρι την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και επαγγελματίες εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικές διαλέξεις, παρουσιάσεις σχετικών εφαρμογών (case studies) καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση στην κατασκευή βιβλιοθηκών μεταγονιδιωματικού DNA, στην αλληλούχηση και στην επεξεργασία-ανάλυση των δεδομένων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προσκομίσουν δικά τους δείγματα για ανάλυση στις εγκαταστάσεις του κόμβου της Υποδομής OMIC-Engine.

Η Ερευνητική Υποδομή OMIC-Engine, είναι μία από τις ερευνητικές υποδομές εθνικής εμβέλειας που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” του ΕΣΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει καθήκοντα συντονιστή και συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίων Πατρών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η OMIC-Engine στοχεύει να αναπτύξει τη διεπιστημονική έρευνα, με την αξιοποίηση της Συνθετικής Βιολογίας, ώστε να αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές στους τομείς της αγροδιατροφής, του περιβάλλοντος και της υγείας.

Επικοινωνήστε με την ερευνητική υποδομή OMIC-Engine στο info@omicengine.com ή μέσω Twitter, Facebook και LinkedIn.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό