ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται 360 ευρώ

ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται 360 ευρώ

Το επίδομα των 360 ευρώ αναλαμβάνει να χορηγήσει ο ΟΠΕΚΑ και το οποίο μπορούν να πάρουν περίπου 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open, το επίδομα μπορούν να πάρουν ακόμη και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα για να πάρουν σύνταξη.

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας, ενώ η διαδικασία μπορεί να παρουσιάσει καθυστερήσεις έως και 2,5 χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού.

Για να καρπωθεί όμως κάποιος αυτό το επίδομα των 360 ευρώ θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια:

Ετήσιο Ατομικό εισόδημα 4.320 ευρώ

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 8.640 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 90.000 ευρώ

Ενώ η κινητή τις 6.000 ευρώ

Επίσης αξίζει να τονισθεί πως στο εισόδημα δεν συμπεριλαμβάνονται:

Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

Το επίδομα ανεργίας

Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό