ΠΑΜΘ: Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στους Τομείς Αγροδιατροφικής Αλυσίδας,  Αειφόρου Ενέργειας και  Ψηφιακών Τεχνολογιών

ΠΑΜΘ: Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στους Τομείς Αγροδιατροφικής Αλυσίδας, Αειφόρου Ενέργειας και Ψηφιακών Τεχνολογιών

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της έναρξης της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στις 10 Απριλίου 2024 τα πρώτα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στους Τομείς Προτεραιότητας της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας, της Αειφόρου Ενέργειας και των Ψηφιακών Τεχνολογιών που διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μέσω της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης). 

Η Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στοχεύει στην ενεργοποίηση και τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας, της επιχειρηματικής κοινότητας, των δημόσιων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών μιας περιοχής με στόχο τον καθορισμό και την ενίσχυση των τομέων και των προτεραιοτήτων που προσδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομία της  ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξή της.

Στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά συμμετείχαν ειδικοί στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και πάνω από 170 εκπρόσωποι της τετραπλής έλικας (Επιχειρήσεις – Ερευνητικοί Φορείς – Δημόσιοι Φορείς – Κοινωνία των Πολιτών).  

Την έναρξη των εργαστηρίων κήρυξε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ κ. Παναγιώτης Χαλβατζής ενώ τον συντονισμό των εργαστηρίων είχε ο κ. Πάρτσιας Χρήστος στέλεχος του ΠΤΑ. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας κ. Μαριρένα Γρηγορίου (Αντιπρύτανης ΔΠΘ) παρουσίασε μια σειρά ενεργειών και συνεργασιών που πραγματοποιήθηκαν  σε επιτελικό, διοικητικό αλλά και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να υλοποιηθούν τα εργαστήρια τα οποία αποτελούν και το αποκορύφωμα της διαβούλευσης. 

Η κ. Πελεκάση, στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) καθώς και τον οδικό χάρτη που πρέπει να ακολουθήσουν οι Περιφέρειες για την σύνταξη και διαρκή αναθεώρηση της Περιφερειακής τους Στρατηγικής. Υπογράμμισε το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή ξεκινάει βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα ισχυρά σημεία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της κάθε Περιφέρειας. Αναγνωρίζει, αλληλοεπιδρά και συνεργάζεται με τους ανθρώπους της περιοχής (Ερευνητική κοινότητα, Επιχειρήσεις, Δημόσιο και Κοινωνία των Πολιτών – τετραπλή έλικα), οι οποίοι είναι οι κύριοι παράγοντες για τον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Σημαντική ήταν η εισήγηση του εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO)  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Νιάφα καθώς η S3 αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειών της Ευρώπης ακολουθώντας της σύγχρονές τάσεις της εποχής και ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας στους παραγωγικούς τομείς, Επίσης έμφαση έδωσε στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια αυτή και αναφέρθηκε στην νέα συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ με την DG REGIO για την στοχευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων. 

Με την ολοκλήρωση των εισαγωγικών παρουσιάσεων όπου τέθηκε το πλαίσιο της S3 και η σημαντικότητα ενός ενεργού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, οι συμμετέχοντες τηλε-μεταφέρθηκαν σε Εικονικά Δωμάτια. 

Στα Εικονικά Δωμάτια διενεργήθηκαν τα εργαστήρια για τους τομείς Προτεραιότητας της S3: 

  1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Συντονιστής Γ. Μπρούφας, (Αντιπρύτανης ΔΠΘ) 
  2. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Συντονιστής Γ. Παυλίδης (Διευθυντής Ερευνών, ΕΚ. «ΑΘΗΝΑ»)
  3. Βιώσιμη Ενέργεια, Συντονιστής Β. Διαμαντής (Δρ, Μηχανικός Περιβάλλοντος) 

Παρουσιάστηκαν τα Σχέδια του Κειμένου Βάσης (ΣΚΒ) του κάθε τομέα, ενώ έγιναν και εισηγήσεις ειδικών στην Αγροδιατροφή, στην Ενέργεια και στις Ψηφιακές Τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις και τις ιδέες τους ανά Τομέα για την εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Επιπλέον οι συμμετέχοντες υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις που θεωρούν και ώριμες και κρίσιμες για την ενίσχυση και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. 

Όλες οι απόψεις και προτάσεις αποτυπώθηκαν και θα ενσωματωθούν στα Κείμενα Βάσης των τριών Τομέων Προτεραιότητας, με σκοπό να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και στόχο τον μετασχηματισμό τους σε προσκλήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος της ΠΑΜΘ αλλά και να  αναθεωρήσουν την Περιφερειακής S3. 

Το κλείσιμο των εργαστηρίων πραγματοποίησε ο κος Παναγιώτης Κουδουμάκης Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» παρουσιάζοντας τις Δυνατότητες Ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας των επιχειρήσεων μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Στην ιστοσελίδα https://pta.gov.gr/s3remth/ μπορείτε να ενημερώνεστε για την Περιφερειακή S3, να βρείτε τα Κείμενα Βάσης – όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής-, να υποβάλλετε την Επιχειρηματική σας Ιδέα αλλά και να εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται.   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό