Περιφέρεια ΑΜΘ – Δημ. Θεοδωρίδης – Αρ. Μωυσιάδης : «Προβλέψιμος για άλλη μια φορά ο επικεφαλής της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση»

Περιφέρεια ΑΜΘ – Δημ. Θεοδωρίδης – Αρ. Μωυσιάδης : «Προβλέψιμος για άλλη μια φορά ο επικεφαλής της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση»

Οι αργόμισθοι κατά την άποψη του επικεφαλής  της «Περιφερειακής Σύνθεσης» είναι άνθρωποι στους οποίους η κοινωνία και ο ίδιος προσωπικά έδειξαν εμπιστοσύνη, για τον λόγο αυτό κατέχουν και τις αντίστοιχες θέσεις στις οποίες αναφέρεται.

Αντί να προσβάλει και να πετάει λάσπη σε αυτούς που αντιλαμβανόμενοι εγκαίρως το μέγεθος της πολιτικής του ανεπάρκειας εγκατέλειψαν εγκαίρως το πολιτικό του εγχείρημα, θα ήταν καλό να κάνει μια αυτοκριτική για τις δικές του παραλείψεις. Δεν μπορεί όλοι όσοι αναχώρησαν από την «Περιφερειακή σύνθεση» να ήταν καιροσκόποι, ανίκανοι, αργόμισθοι και αργυρώνητοι. Προφανώς δεν θα τους επέλεγε ο ίδιος εξ αρχής.

Τέλος είναι κατάφωρα άδικο και προσβλητικό να κατηγορούνται συλλήβδην όλοι οι ειδικοί σύμβουλοι ως μισθοφόροι. Ως εκ της θέσης του όφειλε να γνωρίζει ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διατιθέμενοι ως άμισθοι (εντεταλμένοι σύμβουλοι) να αφήνουν την εργασία τους για να προσφέρουν με τις γνώσεις τους στο έργο της διοίκησης και ιδιαιτέρα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                     ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  Α.Μ.Θ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α.Μ.Θ                  

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό