Ποιες 17 εταιρείες μειώνουν τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ποιες 17 εταιρείες μειώνουν τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Συνολικά 17 εταιρείες έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής» του υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο τη συγκράτηση της ακρίβειας.

Όπως διαβάζουμε στο insider.gr σε ρεπορτάζ της Μαρίνας Φούντα, από αυτές οι περισσότερες ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων, ενώ συμμετέχουν με 213 κωδικούς, όπως αποκάλυψε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Τα εν λόγω στοιχεία είναι έως τις 23/10/2023.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

ΟΛΥΜΠΟΣ: 19 κωδικοί

ΓΙΩΤΗΣ: 23 κωδικοί

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: 12 κωδικοί

ΤΡΙΚΚΗ: 6 κωδικοί

Numil Hellas: 17 κωδικοί

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ: 12 κωδικοί

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ: 2 κωδικοί

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: 8 κωδικοί

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: 2 κωδικοί

MULTI FOAM: 4 κωδικοί

EURICOM: 2 κωδικοί

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ: 71 κωδικοί

MELINDA: 2 κωδικοί

ARLA: 7 κωδικοί

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ: 2 κωδικοί

FLOS: 4 κωδικοί

ΔΕΛΤΑ: 20 κωδικοί

Πώς θα εφαρμόζεται η «μόνιμη μείωση τιμής»

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής» εφόσον αποστείλουν μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023 έγγραφη δέσμευση προς το υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει:

α) τον μοναδικό κωδικό (barcode), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης

β) την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον 5%, για τους επόμενους 6 μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης.

Τα προϊόντα με μόνιμη μείωση τιμής επισημαίνονται με ευκρινές ειδικό σήμα στο ράφι.

Σε περίπτωση μη τήρησης της έγγραφης δέσμευσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η χρήση του ειδικού σήματος σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «μόνιμη μείωση τιμής» τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος, ενώ η αντιποίηση της πρωτοβουλίας ή η απομίμηση του ειδικού σήματος τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της «μόνιμης μείωσης τιμής» έχει ισχύ μέχρι την 31η Μαΐου 2024, ενώ ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης είναι τουλάχιστον 500 κωδικοί προϊόντων να έχουν μείωση στο ράφι.

Πηγή: insider.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό