Προγράμματα δημιουργικών εργαστηρίων και σεμιναρίων υλοποιούνται από το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Προγράμματα δημιουργικών εργαστηρίων και σεμιναρίων υλοποιούνται από το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών στο πλαίσιο της υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της πράξης:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»   θα υλοποιήσει την   δράση:

  • Παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης, κοινωνικοποίησης και απόκτησης λοιπών δεξιοτήτων (δημιουργικά εργαστήρια και σεμινάρια παραδοσιακών κατασκευών, αξιοποίησης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων καινοτομίας, κοκ.)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: την διοργάνωση εργαστηρίων παραδοσιακών κατασκευών  και παραδοσιακών τεχνών.

Στόχος θα είναι η ενθάρρυνση των ωφελούμενων να συμμετέχουν σε ομάδες και η απόκτηση δεξιοτήτων που ίσως στη συνέχεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος.

Τα εργαστήρια  θα  ξεκινήσουν την Τρίτη  23 Νοέμβρη 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εξής τηλέφωνα: 2532023578 & 2532023684.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό